Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối: ngày 3 tháng 10 năm 2023


Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này ("Điều khoản", "Điều khoản sử dụng") trước khi sử dụng trang web Earthour.org ("Trang web") và Thương hiệu Giờ Trái Đất do WWF-Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên- (trước đây là Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã Thế giới) điều hành và sở hữu có văn phòng đăng ký tại Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Thụy Sĩ ("WWF", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi").

 

Qua việc truy cập hoặc sử dụng Trang web này và sử dụng Nhãn hiệu Giờ Trái Đất, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản thì bạn không được truy cập Trang web hoặc sử dụng Nhãn hiệu Giờ Trái Đất. WWF có quyền yêu cầu mọi biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các Điều khoản này và các quyền của WWF.

 

 1. Trang web Giờ Trái Đất

Trang web Giờ Trái Đất là một nền tảng dựa trên Internet cho phép người dùng ("Người dùng" hoặc "bạn") truy cập vào bộ tài liệu thông tin để tham gia và/hoặc tổ chức các sự kiện và sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường (" Sự kiện"), cũng như tải xuống, tải lên, sử dụng và chia sẻ tất cả văn bản, hình đồ họa và tài liệu khác do người dùng tạo ("Nội dung do người dùng tạo") và tất cả các hướng dẫn, logo và tài liệu tiếp thị do WWF cung cấp liên quan đến các Sự kiện và sáng kiến Giờ Trái Đất ("Nội dung của WWF"), tuân theo Điều khoản ("Dịch vụ"). Nội dung do người dùng tạo và Nội dung của WWF được cung cấp miễn phí thông qua Trang web dành cho máy tính cá nhân và thiết bị di động có kết nối Internet, tuân theo các Điều khoản này.

 

 1. Quyền sở hữu trí tuệ và Nội dung của WWF

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với Nội dung của WWF (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hướng dẫn, logo và tài liệu tiếp thị nào do WWF cung cấp liên quan đến Sự kiện và Dịch vụ) là tài sản độc quyền của WWF hoặc bên cấp phép của WWF.

Nội dung của WWF cũng bao gồm các nhãn hiệu Giờ Trái Đất sau ("Nhãn hiệu Giờ Trái Đất").

 

WWF cấp cho bạn một giấy phép miễn phí bản quyền, không độc quyền, có giới hạn, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng, không thể chỉ định và không thể cấp phép lại, để sử dụng, sao chép và yêu cầu sao chép, sửa đổi và yêu cầu sửa đổi, trình diễn và hiển thị công khai Nội dung của WWF, chỉ trong phạm vi liên quan đến Sự kiện, và quảng bá sáng kiến Giờ Trái Đất, chỉ nhằm mục đích phi thương mại và tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện khác trong tài liệu này. Trong trường hợp bạn muốn sử dụng Nhãn hiệu Giờ Trái Đất vì lý do liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại hoặc hoạt động kiếm lợi nhuận, bạn phải ký kết một thỏa thuận chính thức bằng văn bản với WWF.

 

Qua việc sử dụng Nội dung của WWF bao gồm cả Nhãn hiệu Giờ Trái Đất, bạn đồng ý không sửa đổi, thay đổi, loại bỏ, kết hợp với bất kỳ yếu tố đồ họa nào khác hoặc sử dụng cùng với bất kỳ tên tổ chức nào bao gồm cả các logo hoặc nhãn hiệu khác, hoặc ảnh hưởng hoặc bóp méo Nội dung của WWF về phối cảnh hoặc hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở phông chữ, thiết kế, cách sắp xếp, màu sắc, tỷ lệ và hình dạng của chúng. Bạn cũng đồng ý không sử dụng Nội dung của WWF theo bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại đến uy tín hoặc tên tuổi của WWF và/hoặc theo bất kỳ cách nào cho biết hoặc gợi ý rằng WWF xác thực, phê duyệt, tài trợ hoặc có liên quan đến bất kỳ sản phẩm, hàng hóa, quan điểm chính trị hoặc dịch vụ nào không phù hợp với sáng kiến Giờ Trái Đất. Khi sử dụng Nội dung của WWF và Nhãn hiệu Giờ Trái Đất, bạn có thể tự nhận mình hoặc tổ chức của mình là người ủng hộ Giờ Trái Đất nhưng bạn không được tự giới thiệu hoặc ngụ ý dưới bất kỳ hình thức nào rằng bạn là đối tác (dù chính thức hay theo cách khác) của Giờ Trái Đất hoặc WWF trừ khi bạn đã ký kết thỏa thuận chính thức bằng văn bản với WWF. Bạn cũng đồng ý không xóa bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác khỏi Nội dung của WWF. Khi sử dụng Nhãn hiệu Giờ Trái Đất, bạn không được ngụ ý rằng bạn làm việc cho hoặc là đại lý của WWF dưới bất kỳ hình thức nào.

WWF có quyền làm việc với các đối tác và nhà tài trợ chính thức theo quyết định riêng của mình, những người này có thể được cấp các quyền vượt trội hơn những quyền nêu trong tài liệu này (“Đối tác Giờ Trái Đất”). Tất cả các cá nhân và tổ chức khác chỉ là những người tham gia không chính thức của Giờ Trái Đất và không có các quyền giống như Đối tác Giờ Trái Đất trừ khi và cho đến khi họ ký kết một thỏa thuận chính thức bằng văn bản với WWF theo quyết định riêng của WWF.

 

Khi xem xét các quy định của phần này, qua việc sử dụng Nhãn hiệu Giờ Trái Đất, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng ký hoặc cố gắng đăng ký Nhãn hiệu Giờ Trái Đất hoặc các nhãn hiệu tương tự như Nhãn hiệu Giờ Trái Đất dưới bất kỳ hình thức nào – ở bất kỳ lãnh thổ nào và cho bất kỳ lớp học nào – hoặc không thừa nhận chúng.

 

Ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản của WWF, điều này được hiểu là WWF có thể thu hồi giấy phép sử dụng Nội dung của WWF bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

 

Bất kỳ quyền nào đối với nhãn hiệu, bản quyền, nhãn hiệu dịch vụ, thiết kế, văn bản, hình đồ họa, hình ảnh không được cấp rõ ràng ở đây đều được bảo lưu.

 

 1. Nội dung do người dùng tạo

Trang web có thể cho phép Người dùng tải lên, tải xuống, lưu trữ, chia sẻ và/hoặc xuất bản Nội dung do người dùng tạo bao gồm nhưng không giới hạn ở các mục nhập, hình ảnh, biểu tượng, ảnh, hình đồ họa, âm thanh, nhạc, video, văn bản, phần mềm, phản hồi, dữ liệu, tin nhắn, câu trả lời, câu hỏi, nhận xét, đề xuất, điểm số, gợi ý, ý tưởng, kế hoạch, đơn đặt hàng, yêu cầu hoặc những nội dung tương tự hoặc bất kỳ tài liệu nào khác, ngoại trừ dữ liệu cá nhân không được quy định trong các Điều khoản này. Nội dung do người dùng tạo có thể được WWF kiểm duyệt và xóa nếu thấy không phù hợp. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng WWF không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào do Người dùng cung cấp.

 

 1. Mục đích sử dụng được chấp nhận

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung do người dùng tạo mà bạn đăng hoặc truyền qua Trang web và bạn đồng ý không đăng, truyền hoặc xuất bản thông qua Trang web bất kỳ nội dung nào sau đây:

 

 • Nội dung do người dùng tạo bất hợp pháp, mang tính phỉ báng, thù ghét, quấy rối, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, lạm dụng, kích động, lừa đảo hoặc gây phản cảm hoặc có hại;

 

 • Nội dung do người dùng tạo có tính chất tục tĩu, khiêu dâm, không đứng đắn, dâm dục, gợi dục, bao gồm nhưng không giới hạn ở ảnh, video hoặc Nội dung do người dùng tạo khác có chứa ảnh khoả thân. 

 

 • Nội dung do người dùng tạo cấu thành, cổ súy hoặc cung cấp hướng dẫn phạm tội hình sự, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia hoặc có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào;

 

 • Nội dung do người dùng tạo có thể vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác của bất kỳ bên nào;

 

 • Nội dung do người dùng tạo mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức;

 

 • các tin nhắn không mong muốn có nội dung quảng bá, vận động chính trị, quảng cáo, gạ gẫm hoặc ngụ ý rằng WWF ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào cho một chức vụ công;

 

 • bất kỳ tuyên bố sai lệch nào về việc bạn là cán bộ, nhân viên, đại lý hoặc người phát ngôn chính thức của WWF hoặc bất kỳ tuyên bố sai lệch nào rằng bạn đang gây quỹ hoặc quyên góp cho WWF;

 

 • bất kỳ Nội dung nào do người dùng tạo có thể gây tổn hại đến uy tín hoặc tên tuổi của WWF theo bất kỳ cách nào;

 

 • thông tin cá nhân hoặc riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở ảnh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số an sinh xã hội và số thẻ tín dụng;

 

 • vi-rút, dữ liệu bị hỏng hoặc các tệp có hại, gây gián đoạn hoặc phá hoại khác; và

 

 • Nội dung do người dùng tạo - hoặc được coi là nội dung như vậy theo quyết định riêng của WWF - khó chịu, có hại hoặc hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc tận hưởng Dịch vụ hoặc có thể khiến WWF hoặc người dùng Trang web phải chịu bất kỳ tổn hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào thuộc bất kỳ bản chất nào, hoặc buộc phải xóa hoặc đặt ở chế độ riêng tư theo yêu cầu của pháp luật.

 

 1. Gửi Nội dung do người dùng tạo

Khi gửi bất kỳ Nội dung do người dùng tạo nào lên Trang web qua nhận xét, e-mail, bằng cách tải lên, liên kết, SMS và/hoặc MMS và bất kỳ phương tiện nào khác mà bạn có thể sử dụng, bạn sẽ cấp cho WWF một giấy phép vĩnh viễn, toàn cầu, miễn phí bản quyền, không độc quyền, có thể chuyển nhượng và có thể cấp phép lại để sử dụng, sao chép và yêu cầu sao chép, sửa đổi và yêu cầu sửa đổi, trình diễn và hiển thị công khai Nội dung do người dùng tạo đó và phân phối các bản sao được sao chép và sửa đổi trong phạm vi cần thiết với WWF để quảng bá và thực hiện các hoạt động phi lợi nhuận và hoạt động kinh doanh của mình. Giấy phép nói trên sẽ có hiệu lực chừng nào Nội dung do người dùng tạo của bạn còn nằm trên Trang web.

 

Khi những người dùng khác của Trang web truy cập hoặc tải xuống Nội dung do người dùng tạo của bạn, bạn cũng cấp cho những người dùng đó giấy phép vĩnh viễn, toàn cầu, miễn phí bản quyền và không độc quyền để sử dụng, sao chép và yêu cầu sao chép, sửa đổi và yêu cầu sửa đổi, trình diễn và hiển thị công khai Nội dung do người dùng tạo đó và phân phối các bản sao được sao chép và sửa đổi của Nội dung do người dùng tạo đó cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của họ.

 

Bạn phải cân nhắc cẩn thận khi lựa chọn đối tượng và chủ đề phù hợp cho bất kỳ ảnh hoặc video nào được gửi lên Trang web. Xin lưu ý rằng luật về quyền riêng tư bảo vệ các cá nhân trước việc được chụp ảnh hoặc quay video, vì vậy vui lòng không tải lên ảnh hoặc video thể hiện rõ danh tính của người khác trừ khi bạn đã được họ cho phép bằng văn bản. Bạn phải luôn yêu cầu và nhận được sự đồng ý của các cá nhân để chụp ảnh hoặc quay video về họ (và ghi lại điều này bằng văn bản), cũng như đối với việc bạn gửi ảnh hoặc video lên Trang web (và ghi lại điều này bằng văn bản).

 

Bất kỳ Nội dung do người dùng tạo nào không tuân thủ những điều trên đều bị nghiêm cấm. WWF từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến Nội dung do người dùng tạo.

 

WWF có quyền tùy ý xóa khỏi Trang web – tạm thời hoặc vĩnh viễn – bất kỳ Nội dung do người dùng tạo nào được coi là không tuân thủ các yêu cầu dưới đây hoặc không tuân thủ bất kỳ luật và quy định hiện hành nào.

 

 1. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trang web và Nội dung của WWF có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web trên Internet do bên thứ ba sở hữu hoặc điều hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần thương mại điện tử riêng biệt của Trang web (https://wwf.teemill.com/terms-of-use/), cũng như bất kỳ trang web nào của Nhà tổ chức sự kiện hoặc Đối tác Giờ Trái Đất và bất kỳ siêu liên kết nào khác được Người dùng tải lên Trang web. Nếu bạn chọn sử dụng các liên kết đó để truy cập các trang web đó, bạn đồng ý xem xét và chấp nhận các điều khoản sử dụng cụ thể của họ trước khi sử dụng chúng. Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập các trang web của bên thứ ba. WWF từ chối mọi trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ phát sinh từ các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba như vậy.

 

Bạn thừa nhận và đồng ý thêm rằng WWF lưu trữ một nền tảng ảo nhằm hỗ trợ việc tham gia và tổ chức các Sự kiện, đồng thời WWF và các thành viên trong đội ngũ nhân viên, nhà thầu của họ và các chủ thể khác có liên quan đến họ dưới bất kỳ hình thức nào sẽ không phải chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc thực hiện Sự kiện, cũng như việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở Nội dung do người dùng tạo, hàng hóa hoặc dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, bao gồm cả trường hợp sử dụng nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó theo cách không phù hợp, không đúng đắn hoặc gian lận.

 

Trang web này, cũng như Nội dung và Nội dung do người dùng tạo trên đó, được WWF cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. WWF từ chối mọi đảm bảo rằng Trang web sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi hoặc không có vi-rút. WWF có quyền sửa đổi Trang web hoặc thu hồi quyền truy cập vào trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. WWF cũng từ chối bất kỳ đảm bảo rõ ràng hay ngụ ý nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở đảm bảo về quyền sở hữu, không vi phạm, khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, tính sẵn có, độ chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của các trang này.

 

 1. Các thay đổi

Chúng tôi có quyền tùy ý sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào.

 

 1. Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và WWF đối với Dịch vụ và Trang web.

 

 1. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Trừ khi được quy định trong luật bắt buộc của một quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu hoặc bất kỳ khu vực pháp lý nào khác, bạn đồng ý rằng tất cả các vấn đề liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web, Nội dung và Nhãn hiệu, bao gồm cả mọi tranh chấp, sẽ tuân theo sự điều chỉnh của luật pháp Thụy Sĩ và rằng mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web và Dịch vụ sẽ được đệ trình riêng lên Tòa án Geneva, Thụy Sĩ.

 

 1. Dữ liệu cá nhân

Qua việc đăng ký dữ liệu cá nhân của bạn khi đăng ký tài khoản người dùng, bạn tuyên bố rằng bạn đã đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (bao gồm cả việc sử dụng cookie).

 

 1. Chuyển nhượng thỏa thuận

WWF được phép chuyển nhượng và/hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần các Điều khoản này cho bất kỳ bên nào vào bất kỳ lúc nào.

 

 1. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contact@earthhour.org.