Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

GIỜ TRÁI ĐẤT / WWF-Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF-International)

Sửa đổi lần cuối: ngày 16 tháng 2 năm 2024

Tại Giờ Trái Đất / WWF - TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN (TRƯỚC ĐÂY LÀ TỔ CHỨC BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THẾ GIỚI) - hay “WWF International” - chúng tôi trông cậy vào sự hỗ trợ của những cá nhân như bạn để thực hiện sứ mệnh bảo tồn quan trọng của chúng tôi. 

 • Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin minh bạch, giảm thiểu dữ liệu và thực hiện trách nhiệm giải trình. Dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn tương tác với chúng tôi cũng như cách những dữ liệu này sẽ được sử dụng.
 • Việc tuân thủ quy định Bảo vệ dữ liệu rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi tôn trọng các quyền của bạn bằng cách thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo thông tin của bạn được an toàn.
 • Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn duyệt xem trang web của chúng tôi, hoặc khi chúng tôi nghiên cứu về những người quyên góp tiềm năng để đóng góp cho mục đích của chúng tôi và bất cứ khi nào bạn tương tác với chúng tôi. Việc thu thập những dữ liệu cá nhân cần thiết này giúp chúng tôi thực hiện hoạt động truyền thông hiệu quả hơn và đạt được mục tiêu cũng như sứ mệnh của chúng tôi.


Chúng tôi là ai và sứ mệnh của chúng tôi là gì

 • Mạng lưới WWF là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu có sứ mệnh ngăn chặn sự suy thoái môi trường tự nhiên của trái đất và xây dựng một tương lai mà con người sống hòa hợp với thiên nhiên
 • WWF International là Ban Thư Ký của Mạng lưới WWF, có trụ sở chính đặt tại Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Thụy Sĩ.
 • Vai trò của Ban Thư Ký là lãnh đạo và điều phối Mạng lưới các văn phòng WWF trên toàn thế giới.
 • Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho dữ liệu do WWF-International thu thập và xử lý. Để biết chính sách quyền riêng tư của các văn phòng WWF khác, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của văn phòng WWF tương ứng trên trang web của họ.


Dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân mỗi khi bạn tương tác với chúng tôi.

Chúng tôi có thể thu thập những dữ liệu cá nhân sau về bạn:

 • Tên, quốc gia/lãnh thổ và/hoặc địa chỉ email của bạn
 • Thông tin bạn tự nhập trên trang web của chúng tôi
 • Chi tiết về lần truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi, bao gồm thông tin kỹ thuật như địa chỉ IP bạn sử dụng để truy cập trang web, vị trí địa lý, loại trình duyệt, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và phiên bản của bạn
 • Hình ảnh hoặc nội dung nghe nhìn nếu bạn tham gia vào một sự kiện do chúng tôi quảng bá hoặc tổ chức
 • Sự tham gia tích cực của bạn vào các chiến dịch Giờ Trái Đất
 • Thông tin tài chính cho các khoản quyên góp trong khuôn khổ quy trình thẩm định thông tin khách hàng (KYC) và thông tin doanh nghiệp (KYB) nhằm giúp chúng tôi ngăn chặn gian lận và chống rửa tiền
 • Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân về những cá nhân có thể quan tâm đến việc quyên góp cho tổ chức của chúng tôi. Chỉ trong những trường hợp hạn chế này, ngoài thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ các nguồn công khai như công việc hoặc sở thích của bạn


Trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi

Bạn chưa tới 14 tuổi? 

Trong trường hợp đó, hãy xin phép cha mẹ bạn (hoặc người chịu trách nhiệm về bạn) để tương tác với chúng tôi trên trang web của chúng tôi. Yêu cầu họ đọc Chính sách quyền riêng tư này cùng với bạn.

WWF International không nhắm đến trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, chúng tôi không thể kiểm tra độ tuổi của mọi khách truy cập trang web của chúng tôi. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có thể đã vô tình thu thập dữ liệu của trẻ vị thành niên mà không có sự cho phép của cha mẹ, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ xóa những dữ liệu này khỏi hồ sơ của mình.


Các trường hợp chúng tôi thu thập Dữ liệu của bạn

Ví dụ: chúng tôi thu thập dữ liệu khi bạn:

 • Trở thành người ủng hộ WWF hoặc Giờ Trái Đất
 • Tham gia sự kiện của WWF hoặc Giờ Trái Đất
 • Tham gia tình nguyện với chúng tôi
 • Quyên góp cho chúng tôi để hỗ trợ cho mục đích của chúng tôi
 • Yêu cầu thông tin hoặc đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc bản tin của các văn phòng WWF địa phương. 
 • Ký tên thỉnh nguyện hoặc tham gia vào một trong các chiến dịch Giờ Trái Đất hoặc WWF của chúng tôi
 • Truy cập một trong những trang web của chúng tôi 
 • Truy cập các trang mạng xã hội của chúng tôi
 • Khi bạn tham dự các sự kiện Giờ Trái Đất hoặc WWF 
 • Khi bạn liên hệ với chúng tôi hoặc tham gia cùng chúng tôi để trở thành người ủng hộ WWF theo bất kỳ cách nào khác ngoài những cách nêu trên


Mạng xã hội

 • Tùy thuộc vào cài đặt của bạn hoặc chính sách quyền riêng tư đối với các dịch vụ nhắn tin và mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram và Twitter, bạn có thể cấp cho chúng tôi quyền truy cập dữ liệu cá nhân như tên và địa chỉ email của bạn từ các tài khoản hoặc dịch vụ đó.
 • Các plugin truyền thông xã hội và pixel quảng cáo được sử dụng trong các kênh mạng xã hội của chúng tôi, như Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, TikTok và Instagram. Nếu bạn kích hoạt chúng bằng cách nhấp chuột, các nhà điều hành mạng xã hội tương ứng có thể ghi lại thông tin rằng bạn đang truy cập trang web của chúng tôi và sử dụng thông tin này cho các mục đích và trách nhiệm của riêng họ.
 • Các trang web của bên thứ ba, bao gồm các kênh mạng xã hội của bên thứ ba, có chính sách quyền riêng tư riêng. Khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân trên một trong các trang web đó, bạn phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư của họ chứ không phải Chính sách quyền riêng tư của WWF. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách quyền riêng tư của họ trước khi gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào trực tuyến.


Cookie

Khi bạn truy cập bất kỳ trang web nào của WWF, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân trên trình duyệt của bạn, chủ yếu ở dạng cookie. Thông tin này được thu thập nhằm cải thiện chức năng và hiệu suất của trang web của chúng tôi bằng cách phân tích dữ liệu dựa trên sự kiện và thông số dữ liệu, đồng thời nâng cao và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn với chúng tôi.

 • Một số cookie là cần thiết để sử dụng trang web của chúng tôi và không thể vô hiệu hóa (“Cookie cần thiết”), nhưng các cookie khác được sử dụng cho nhiều mục đích như tiếp thị, phân tích và thống kê thì không cần thiết. 
 • Bạn có quyền chọn sử dụng cookie và nhấp vào một trong các nút sau: “Chấp nhận tất cả cookie”, “Từ chối tất cả cookie (ngoại trừ Cookie cần thiết)” hoặc “Quản lý lựa chọn của tôi” để đưa ra quyết định rõ ràng về những cookie không cần thiết bạn muốn chọn.
 • Khi nhấp vào “Từ chối tất cả cookie”, bạn vẫn có thể truy cập trang web của chúng tôi, tuy nhiên trải nghiệm của bạn có thể bị ảnh hưởng. Vui lòng đọc Chính sách cookie của chúng tôi để biết chi tiết đầy đủ.


Cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

 • Tất cả hoạt động sử dụng dữ liệu cá nhân của chúng tôi đều có cơ sở pháp lý để xử lý và tuân thủ luật và Quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành của quốc gia, đặc biệt là Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR) và Đạo luật bảo vệ dữ liệu của liên bang Thụy Sĩ. 
 • Những luật này yêu cầu chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân khi chúng tôi có cơ sở pháp lý hợp lệ để thực hiện việc đó. 
 • Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên các cơ sở pháp lý sau:
 • Thực hiện hợp đồng: Khi chúng tôi cần hoặc đã ký kết hợp đồng với bạn, chẳng hạn như để cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc thuê tuyển bạn với tư cách nhà tư vấn, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhân viên.

Lợi ích hợp pháp: Khi cần thiết cho lợi ích hợp pháp của WWF International của chúng tôi với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận vì môi trường, và lợi ích cũng như các quyền, lợi ích và quyền tự do cơ bản của bạn không được ưu tiên hơn những lợi ích đó. Lợi ích hợp pháp của WWF International bao gồm việc quản lý tổ chức của chúng tôi, trong đó các hoạt động gây quỹ để thực hiện các hoạt động và công việc chiến lược của WWF, bao gồm vận động, chiến dịch, nâng cao nhận thức về các thách thức và giải pháp môi trường cũng như gây quỹ cho công tác bảo tồn. Hoạt động này cũng bao gồm việc gửi cho bạn tài liệu tiếp thị và tìm hiểu kỹ hơn về những người ủng hộ chúng tôi.

 • Nghĩa vụ pháp lý: Trường hợp chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định.
 • Sự đồng ý: Chúng tôi cần thu thập sự đồng ý cụ thể của bạn để xử lý và thu thập bất kỳ tài liệu nghe nhìn nào mà có thể chứa danh tính của bạn.
 • Chúng tôi cũng cần thu thập sự đồng ý để xử lý mọi dữ liệu cá nhân liên quan đến trẻ vị thành niên hoặc bất kỳ hạng mục xử lý dữ liệu cá nhân đặc biệt nào được xác định theo luật và quy định bảo vệ dữ liệu.


Lý do chúng tôi thu thập và sử dụng những dữ liệu cá nhân này

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để:

 • Cho phép quản lý những người ủng hộ của chúng tôi
 • Thực hiện các chương trình gây quỹ nhằm kêu gọi quyên góp cho công việc của WWF
 • Thông báo cho bạn về các hành động và chiến dịch của chúng tôi 
 • Thu hút các tình nguyện viên và nhà hoạt động
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và cho các mục đích điều hành nội bộ của chúng tôi

Chúng tôi không cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba vì mục đích thương mại.


Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

 • Các kiểm toán viên của chúng tôi
 • Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT của chúng tôi
 • Các văn phòng thuộc mạng lưới WWF
 • Các đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy thác thực hiện hoặc tổ chức các dự án hoặc sự kiện của chúng tôi. Các đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ này không được phép sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. 
 • Nếu cần thiết, chúng tôi cũng chia sẻ với cơ quan thực thi pháp luật, tòa án, cơ quan quản lý và chính phủ.


Chuyển dữ liệu xuyên biên giới

 • Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chia sẻ trong nội bộ các văn phòng thuộc mạng lưới WWF và bên xử lý phụ của chúng tôi, là những đơn vị có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thay mặt cho chúng tôi bên ngoài Châu Âu theo một Thỏa thuận xử lý dữ liệu.
 • WWF International sẽ xử lý dữ liệu cá nhân bên ngoài EEA và tuân theo luật bảo vệ dữ liệu quốc gia hiện hành tại quốc gia cư trú của chủ thể dữ liệu hoặc vị trí quốc gia theo VPN (Mạng riêng ảo).
 • Chúng tôi sử dụng các cơ chế được công nhận đầy đủ để chuyển dữ liệu ra quốc tế, chẳng hạn như Điều khoản hợp đồng mẫu tiêu chuẩn của EU để tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu và các quy định liên quan.


Cách chúng tôi giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn

 • Chúng tôi đặt mục tiêu đảm bảo rằng chúng tôi có các biện pháp bảo vệ thích hợp để giữ an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi các trường hợp bị tiết lộ, thất thoát, truy cập trái phép hoặc rò rỉ.
 • Chúng tôi sử dụng các biện pháp kiểm soát vật lý, kỹ thuật và quản lý phù hợp tương ứng với các cơ chế thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Ví dụ: chúng tôi sử dụng phương thức mã hóa để bảo vệ dữ liệu khi chuyển đi và cơ sở hạ tầng CNTT của chúng tôi được bảo vệ và giám sát thường xuyên trước các mối đe dọa an ninh mạng.
 • Chúng tôi sử dụng kỹ thuật mã hóa dữ liệu để đảm bảo dữ liệu cá nhân không còn có thể dùng để nhận dạng bạn.

 
Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu – Lưu giữ dữ liệu

 • Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích thu thập thông tin ban đầu. 
 • Có thể có mục đích phụ hợp lệ, chẳng hạn như phân tích lịch sử hoặc thống kê, hoặc đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, quy định, kế toán hoặc báo cáo.
 • Mỗi loại dữ liệu cá nhân được thu thập đều có khoảng thời gian lưu giữ cụ thể tùy theo tính chất của dữ liệu cá nhân, lượng dữ liệu và mục đích cụ thể của việc thu thập và xử lý những dữ liệu cá nhân này.


Tùy chọn tiếp thị

 • Thư từ chúng tôi trao đổi với bạn có các câu hỏi rõ ràng về ưu tiên tiếp thị và chúng tôi có gửi kèm thông tin về cách chọn không nhận các tài liệu tiếp thị có liên quan trực tiếp từ chúng tôi, đối với email thì cách thức này là thông qua liên kết hủy đăng ký.
 • Bạn có thể thay đổi tùy chọn tiếp thị của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.


Hủy đăng ký nhận bản tin

 • Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào để chúng tôi ngừng gửi cho bạn các bản tin và tài liệu tiếp thị. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email này: supportercare@wwfint.org. Chúng tôi sẽ lưu giữ chi tiết liên hệ của bạn và thông tin liên quan thích hợp để cho phép chúng tôi đáp ứng yêu cầu của bạn về việc không liên hệ với bạn.
 • Bất cứ khi nào bạn muốn chúng tôi thay đổi cách liên hệ với bạn, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ supportcare@wwfint.org hoặc nhấp vào liên kết chọn không nhận thư từ trên bất kỳ nội dung tiếp thị nào được gửi cho bạn.


Bạn có các quyền nào?

Theo Luật và Quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có các quyền khác nhau đối với dữ liệu cá nhân của mình như sau:

 • Quyền truy cập  - Quyền yêu cầu chúng tôi thông báo và cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Điều này cho phép bạn nhận được bản sao ở định dạng điện tử của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn.
 • Quyền đính chính - Quyền yêu cầu chúng tôi sửa lỗi, cập nhật hoặc sửa đổi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này cho phép chúng tôi có được dữ liệu cá nhân cập nhật và chính xác về bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu sửa dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác mà chúng tôi lưu giữ về bạn.
 • Quyền được lãng quên/Xóa - Quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân khi không có lý do chính đáng để xử lý và trong một số trường hợp nhất định. Nếu chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của bạn vì chúng tôi được pháp luật yêu cầu hoặc có quyền giữ lại thông tin, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu - Quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân khi thích hợp.
 • Quyền yêu cầu di chuyển dữ liệu - Quyền yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của bạn giữa các nhà cung cấp dịch vụ ở định dạng điện tử và có thể đọc được bằng máy.
 • Quyền phản đối việc xử lý - Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn cảm thấy điều đó ảnh hưởng đến các quyền và quyền tự do cơ bản của bạn. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, sẽ có những lý do thuyết phục mà theo đó chúng tôi được pháp luật yêu cầu hoặc có quyền tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và có thể chứng minh các lý do đó cho bạn.
 • Quyền rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào - Quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào khi chúng tôi yêu cầu sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu của bạn.

Theo GDPR (Điều 17 (c)) và Đạo luật bảo vệ dữ liệu của liên bang Thụy Sĩ (FDPA) (Điều 20), có thể có các ngoại lệ và giới hạn.


KHIẾU NẠI

Chúng tôi cam kết hợp tác với bạn để đạt được cách giải quyết công bằng cho mọi khiếu nại hoặc bất kỳ mối lo ngại nào mà bạn có thể có về quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý.

Bạn có thể thực hiện các quyền của mình và gửi khiếu nại trực tiếp cho chúng tôi và chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với bạn để giải quyết khiếu nại mà không bị chậm trễ quá mức.

Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: privacy@wwfint.org.

Tuy nhiên, nếu tin rằng chúng tôi không thể hỗ trợ giải quyết khiếu nại hoặc mối lo ngại của bạn, bạn có quyền khiếu nại lên Cơ quan giám sát nơi bạn làm việc hoặc sinh sống hoặc nơi diễn ra quá trình xử lý dữ liệu.

 

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chính sách này được cập nhật lần cuối vào tháng 2 năm 2024.

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách quyền riêng tư này tùy từng thời điểm.

Mọi thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực khi Chính sách quyền riêng tư sửa đổi được đăng tải trên trang web này.

Bạn nên kiểm tra chính sách này tùy từng thời điểm để xem phiên bản mới nhất của chúng tôi.


Cách liên hệ với chúng tôi

Bất cứ khi nào bạn muốn chúng tôi thay đổi cách liên hệ với bạn, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@wwfint.org, hoặc nhấp vào liên kết chọn không nhận thư từ trên bất kỳ nội dung tiếp thị nào được gửi cho bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại và yêu cầu nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với nhóm Quyền riêng tư của chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới:

Email: privacy@wwfint.org

Người liên hệ chính: Maithe Lopez Santaella

Địa chỉ: Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Thụy Sĩ

 

Nếu bạn sống ở Châu Âu, bạn có thể liên hệ với Đại diện được chỉ định của chúng tôi ở Châu Âu theo thông tin liên hệ bên dưới: 

E-mail: EUrepresentative.WWF@twobirds.com 

Người liên hệ chính: Bird & Bird GDPR Representative Services SRL 

Địa chỉ: Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles - Bỉ 

Nếu sống ở Vương quốc Anh, bạn có thể liên hệ với Đại diện được chỉ định của chúng tôi ở Vương quốc Anh theo thông tin liên hệ bên dưới:

E-mail: UKrepresentative.WWF@twobirds.com

Người liên hệ chính: Bird & Bird GDPR Representative Services UK 

Địa chỉ: 12 New Fetter Lane, EC4A 1JP London - Vương quốc Anh