Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Son Güncelleme: 3 Ekim 2023


Rue Mauverney 28, 1196 Gland, İsviçre ("WWF", "biz" veya "bizim") adresinde kayıtlı ofisi bulunan WWF-World Wide Fund for Nature (eski adıyla World Wildlife Fund) tarafından işletilen ve sahip olunan earthour.org web sitesini ("Web Sitesi") ve Earth Hour Ticari Markalarını kullanmadan önce lütfen bu kullanım koşullarını ("Koşullar", "Kullanım Koşulları") dikkatlice okuyun.


Bu Web Sitesine erişerek veya bu Web Sitesini kullanarak ve Earth Hour Ticari Markalarını kullanarak bu Koşullara uymayı kabul edersiniz. Şartların herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız, Web Sitesine erişemez veya Earth Hour Ticari Markasını kullanamazsınız. WWF, bu Koşulların ve WWF'nin haklarının herhangi bir şekilde ihlali durumunda yasaların öngördüğü tüm çözüm yollarına başvurma hakkını saklı tutar.

 1. Earth Hour Web Sitesi

Earth Hour Web Sitesi, kullanıcıların ("Kullanıcı(lar)" veya "siz") çevre sorunları hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinliklere ve girişimlere ("Etkinlikler") katılmak ve/veya bunları organize etmek için bir bilgi setine erişim sağlamasının yanı sıra, Koşullar'a ("Hizmetler") tabi olarak, mevcut tüm kullanıcılar tarafından oluşturulan metin, grafik ve diğer materyalleri ("Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik") ve WWF tarafından Etkinlikler ve Earth Hour girişimi ile bağlantılı olarak sunulan tüm kılavuzları, logoları ve pazarlama materyallerini ("WWF İçeriği") indirmesine, yüklemesine, kullanmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan İnternet tabanlı bir platformdur. Kullanıcının Oluşturduğu İçerik ve WWF İçeriği, bu Koşullara tabi olarak İnternet'e erişen kişisel bilgisayar ve mobil cihazlar için Web Sitesi aracılığıyla ücretsiz olarak sunulmaktadır.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları ve WWF İçeriği

WWF İçeriğindeki tüm fikri mülkiyet hakları (Etkinlikler ve Hizmetlerle bağlantılı olarak WWF tarafından sunulan kılavuzlar, logolar ve pazarlama materyalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) WWF'nin veya lisans verenlerin münhasır mülkiyetindedir.

WWF İçeriği ayrıca aşağıdaki Earth Hour ticari markalarını ("Earth Hour Ticari Markaları") içerir.

 

 WWF size, yalnızca Etkinliklerle bağlantılı olarak ve Earth Hour girişimini tanıtmak için, yalnızca ticari olmayan amaçla ve buradaki diğer tüm hüküm ve koşullara tabi olarak WWF İçeriğini kullanmak, çoğaltmak ve çoğalttırmak, değiştirmek ve değiştirtmek, kamuya açık olarak gerçekleştirmek ve görüntülemek için telifsiz, münhasır olmayan, sınırlı, geri alınabilir, devredilemez ve alt lisans verilemez lisans hakkı sunar.  Earth Hour Ticari Markalarını ticari bir işletme veya kar getiren bir operasyonla ilgili nedenlerle kullanmak istemeniz durumunda, WWF ile resmi bir yazılı anlaşma yapmanız gerekir. 

 

Earth Hour Ticari Markaları dahil olmak üzere WWF İçeriğini kullanarak, yazı tipi, tasarım, düzenleme, renk, oran ve şekil dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere WWF İçeriğini değiştirmemeyi, düzenlememeyi, kaldırmamayı, diğer grafik öğeleriyle birleştirmemeyi veya diğer logo veya ticari markalar dahil olmak üzere herhangi bir kuruluş adının yanında kullanmamayı veya başka bir şekilde perspektif veya görünüm olarak değiştirmemeyi veya bozmamayı kabul edersiniz. Ayrıca, WWF İçeriğini WWF'nin itibarına veya adına zarar verebilecek herhangi bir şekilde ve/veya WWF'nin özellikle Earth Hour girişimi ile uyumlu olmayan herhangi bir ürün, mal, siyasi görüş veya hizmeti onayladığını, desteklediğini, sponsor olduğunu veya bunlarla bağlantılı olduğunu gösteren veya ima eden herhangi bir şekilde kullanmamayı kabul edersiniz. WWF İçeriği ve Earth Hour Ticari Markalarını kullanırken kendinizden veya kuruluşunuzdan Earth Hour destekçisi olarak bahsedebilirsiniz ancak WWF ile resmi bir yazılı anlaşmanız olmadığı sürece kendinizden bahsetmemeli veya herhangi bir şekilde Earth Hour veya WWF'nin iş ortağı (resmi veya başka bir şekilde) olduğunuzu ima etmemelisiniz.  Ayrıca WWF İçeriğinden herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet bildirimlerini kaldırmamayı da kabul edersiniz.  Earth Hour Ticari Markasını kullanırken hiçbir şekilde WWF için çalıştığınızı veya WWF'nin herhangi bir temsilcisi olduğunuzu ima edemezsiniz.  

WWF, kendi takdirine bağlı olarak, burada yer alanların üzerinde haklara sahip olabilecek resmi iş ortakları ve sponsorlarla ("Earth Hour İş Ortakları") çalışma hakkını saklı tutar.  Diğer tüm bireyler ve kuruluşlar yalnızca Earth Hour'un resmi olmayan katılımcılarıdır ve WWF'nin takdirine bağlı olarak WWF ile resmi bir yazılı anlaşma yapmadıkları sürece Earth Hour İş Ortakları ile aynı haklara sahip değildirler. 

Bu bölümün hükümlerine karşılık olarak, Earth Hour Ticari Markalarını kullanarak, Earth Hour Ticari Markalarını veya Earth Hour Ticari Markalarına benzer ticari markaları - herhangi bir bölgede ve herhangi bir sınıf için - hiçbir şekilde tescil ettirmeyeceğinizi veya tescil ettirmeye çalışmayacağınızı veya bunlara itiraz etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

WWF tarafından yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, WWF'nin WWF İçeriğinin kullanım lisansını herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle iptal edebileceği kabul edilmelidir.

Burada açıkça verilmeyen her türlü ticari marka, telif hakkı, hizmet markası, tasarım, metin, grafik, resim hakları saklıdır.

 1. Kullanıcının Oluşturduğu İçerik

Web Sitesi, Kullanıcıların girdi, görüntü, simge, fotoğraf, grafik, ses, müzik, video, metin, yazılım, geri bildirim, veri, mesaj, cevap, soru, yorum, öneri, puan, ipucu, fikir, plan, sipariş, talep veya benzerleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcının Oluşturduğu İçeriği veya bu Koşullarda aksi belirtilmedikçe kişisel veriler hariç olmak üzere diğer materyalleri yüklemesine, indirmesine, barındırmasına, paylaşmasına ve/veya yayınlamasına izin verebilir.  Kullanıcının Oluşturduğu İçerik WWF tarafından denetlenebilir ve uygun görülmediği takdirde kaldırılabilir.  WWF'nin Kullanıcı tarafından sağlanan herhangi bir içerik veya bilgi için hiçbir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmediğini kabul ve beyan edersiniz.

 1. Kabul Edilebilir Kullanım

Web Sitesini kullanarak yayınladığınız veya ilettiğiniz Kullanıcının Oluşturduğu İçerikten yalnızca siz sorumlusunuz ve aşağıdakilerden herhangi birini Web Sitesi aracılığıyla yayınlamamayı, iletmemeyi veya başka bir şekilde yayınlamamayı kabul edersiniz:

 •   Kullanıcının Oluşturduğu İçerik yasadışı, karalayıcı, nefret dolu, taciz edici, tehdit edici, gizlilik veya tanıtım haklarını ihlal edici, küfürlü, kışkırtıcı, hileli veya başka bir şekilde sakıncalı veya zararlı ise;

 •   Kullanıcının Oluşturduğu İçerik müstehcen, pornografik, uygunsuz, açık saçık, cinsel açıdan müstehcen, çıplaklık içeren fotoğraf, video veya diğer Kullanıcının Oluşturduğu İçerik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere. 

 •   Kullanıcının Oluşturduğu İçerik, suç teşkil edecek, teşvik edecek veya suç için talimat verecek, herhangi bir tarafın haklarını ihlal edecek, ulusal güvenliği tehlikeye atacak veya başka bir şekilde sorumluluk yaratacak veya herhangi bir yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasayı ihlal edebilir ise;

 •   Kullanıcının Oluşturduğu İçerik, herhangi bir tarafın patentini, ticari markasını, ticari sırrını, telif hakkını veya diğer fikri veya diğer mülkiyet haklarını ihlal edebilir veya ihlal edebilir ise;

 •   Kullanıcının Oluşturduğu İçerik, herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit eder veya başka bir şekilde bir kişi veya kuruluşla olan bağlantınızı yanlış tanıtıyor ise;

 •   WWF'nin herhangi bir kamu görevlisi adayını desteklediğine dair promosyon, siyasi kampanya, reklam, talep veya öneri içeren istenmeyen mesajlar içeriyorsa;

 •   Kendinizi WWF yetkilisi, çalışanı, temsilcisi veya resmi sözcüsü olarak yanlış tanıtma veya WWF için fon veya bağış topladığınıza dair yanlış tanıtım mevcut ise;

 •   Kullanıcının Oluşturduğu İçerik herhangi bir şekilde WWF'nin itibarına veya adına zarar verebilir ise;

 •   fotoğraf, adres, telefon numarası, e-posta adresi, sosyal güvenlik numarası ve kredi kartı numarası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü tarafa ait özel veya kişisel bilgi içeriyorsa;

 •   virüs, bozuk veri veya diğer zararlı, yıkıcı veya tahrip edici dosya; ve

 •   Kullanıcının Oluşturduğu İçerik, –WWF'nin takdirine bağlı olarak’ –sakıncalı, zararlı veya başka herhangi bir kişinin Hizmetlerin kullanımını veya Hizmetlerden yararlanmasını kısıtlayan veya engelleyen veya WWF'yi veya Web Sitesi’nin kullanıcılarını herhangi bir zarara veya yükümlülüğe maruz bırakabilecek veya yasal olarak silinmesi veya özel hale getirilmesi gerekebilir ise. 

 

 1. Kullanıcının Oluşturduğu İçeriğin Gönderilmesi

Herhangi bir Kullanıcının Ürettiği İçeriğin Web Sitesine yorum, e-posta, yükleme, bağlantı, SMS ve/veya MMS ve sizin için mevcut olan diğer herhangi bir yolla gönderilmesi üzerine, WWF'ye söz konusu Kullanıcının Ürettiği İçeriği kullanmak, çoğaltmak ve çoğalttırmak, değiştirmek ve değiştirtmek, kamuya açık olarak gerçekleştirmek ve sergilemek ve WWF'nin kar amacı gütmeyen ve ticari faaliyetlerini tanıtmak ve yürütmek için ihtiyaç duyduğu ölçüde çoğaltılmış ve değiştirilmiş kopyalarını dağıtmak için kalıcı, dünya çapında, telifsiz, münhasır olmayan, devredilebilir ve alt lisansı verilecektir. Yukarıda belirtilen lisans, Kullanıcının Oluşturduğu İçeriğiniz Web Sitesinde mevcut olduğu sürece yürürlükte kalacaktır.


Web Sitesinin diğer kullanıcıları Kullanıcının Oluşturduğu İçeriğinize eriştiğinde veya indirdiğinde, bu kullanıcılara ayrıca söz konusu Kullanıcının Oluşturduğu İçeriği kişisel ve ticari olmayan kullanımlarında kullanmak, çoğaltmak ve çoğalttırmak, değiştirmek ve değiştirtmek, kamuya açık olarak gerçekleştirmek ve görüntülemek ve söz konusu Kullanıcının Oluşturduğu İçeriğin çoğaltılmış ve değiştirilmiş kopyalarını dağıtmak için kalıcı, dünya çapında, telifsiz ve münhasır olmayan bir lisans verirsiniz.


Web Sitesine göndereceğiniz fotoğraf veya videolar için uygun konu ve konuları seçerken dikkatlice düşünmelisiniz. Gizlilik yasalarının bireyleri fotoğraflarının veya videolarının çekilmesi konusunda koruduğunu lütfen unutmayın, bu nedenle yazılı izinleri olmadıkça başkalarının kimliğini açıkça gösteren fotoğraf veya videolar yüklemeyin.  .  Fotoğraf veya video çekimi için (ve bunu yazılı olarak kaydetmek için) ve ayrıca Web Sitesine fotoğraf veya video alt gönderimleriniz için (ve bunu yazılı olarak kaydetmek için) her zaman bireylerin onayını istemeli ve almalısınız.


Yukarıda belirtilenlere uymayan her türlü Kullanıcının Oluşturduğu İçerik kesinlikle yasaktır. WWF, Kullanıcının Oluşturduğu İçerikten kaynaklanan veya bununla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.

WWF, kendi takdirine bağlı olarak, burada belirtilen gerekliliklere veya yürürlükteki herhangi bir yasa ve yönetmeliğe uygun olmadığı düşünülen Kullanıcının Oluşturduğu İçeriği Web Sitesinden geçici veya kalıcı olarak kaldırma hakkına sahiptir.

 1. Feragatname

Web Sitesi ve WWF İçeriği, Web Sitesinin e-ticaret ayrı bölümü (https://wwf.teemill.com/terms-of-use/), herhangi bir Etkinlik organizatörünün veya Earth Hour İş Ortaklarının web sitesi ve Kullanıcılar tarafından Web Sitesine yüklenen diğer herhangi bir hiper bağlantı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, İnternet üzerinde üçüncü taraflara ait olan veya üçüncü taraflarca işletilen sitelere hiper bağlantılar içerebilir. Bu tür sitelere erişmek için bu tür bağlantıları kullanmayı seçerseniz, bunları kullanmadan önce özel kullanım koşullarını incelemeyi ve onaylamayı kabul edersiniz. Üçüncü taraf sitelerine erişmenin tüm riskleri tarafınıza aittir. WWF, bu tür üçüncü taraf siteleri veya hizmetlerinden kaynaklanan herhangi bir yükümlülük veya sorumluluğu reddeder.


Ayrıca, WWF'nin Etkinliklerin katılımına ve organizasyonuna yardımcı olmayı amaçlayan sanal bir platforma ev sahipliği yaptığını ve WWF'nin ve personelinin üyelerinin, yüklenicilerinin ve bunlarla herhangi bir şekilde bağlantılı diğer konuların herhangi bir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz, Etkinliklerin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan veya kaynaklandığı iddia edilen veya üçüncü tarafların içerik, mal veya hizmetlerinin uygunsuz, usulsüz veya hileli kullanımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü tarafların sitelerinde veya hizmetlerinde bulunan Kullanıcının Oluşturduğu İçerik, mal veya hizmetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü tarafın içeriğinin kullanımı veya bunlara güvenilmesi.


Bu Web Sitesi, İçerik ve Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik, WWF tarafından "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu gibi" esasına göre sağlanmaktadır. WWF, Web Sitesinin kesintisiz veya hatasız veya virüssüz olacağına dair herhangi bir garanti vermez. WWF, herhangi bir zamanda size önceden bildirimde bulunmaksızın Web Sitesini revize etme veya erişimi geri çekme hakkını saklı tutar. WWF ayrıca, bu sayfaların mülkiyet, ihlal etmeme, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, kullanılabilirlik, doğruluk, güvenilirlik veya içerik garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü açık veya zımni garantiyi reddeder.

 1. Değişiklikler

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme veya yenileme hakkımızı saklı tutarız.

 1. Sözleşmenin tamamı

Bu Koşullar, Hizmetler ve Web Sitesi ile ilgili olarak sizinle WWF arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur.

 1. Geçerli Yasalar ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Avrupa Birliği üyesi bir devletin veya başka bir yargı yetkisinin zorunlu bir kanunu aksini gerektirmedikçe, Web Sitesine, İçeriğe ve Ticari Markalara erişiminiz veya bunları kullanımınızla ilgili tüm konuların, tüm anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere, İsviçre kanunlarına tabi olacağını ve Web Sitesi ve Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıkların münhasıran Cenevre, İsviçre Mahkemesine sunulacağını kabul edersiniz.

 1. Kişisel Veri

Kullanıcı hesabınızı kaydettikten sonra kişisel verilerinizi kaydederek Gizlilik Politikamızı (çerez kullanımı dahil) okuduğunuzu beyan etmiş olursunuz.

 1. Sözleşmenin devri

WWF, herhangi bir zamanda, bu Koşulları tamamen veya kısmen herhangi bir tarafa devredebilir ve/veya transfer edebilir.

 1. Bize Ulaşın

Bu Şartlar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen contact@earthhour.org adresinden bizimle iletişime geçin.