Termeni de utilizare

Termeni de utilizare

Ultima actualizare: 3 octombrie 2023


Vă rugăm să citiți acești termeni de utilizare („Termeni”, „Termeni de utilizare”) cu atenție înainte de a utiliza site-ul web earthour.org („Site-ul Web”) și mărcile comerciale Earth Hour operate și deținute de WWF-World Wide Fund for Nature (fostul World Wildlife Fund), cu sediul social situat la adresa Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Elveția („WWF”, „nouă”, „noi”, „nostru” sau „noastră”).

 

Prin accesarea sau utilizarea acestui Site Web și prin utilizarea mărcilor comerciale Earth Hour, sunteți de acord să respectați acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu toți Termenii, atunci nu puteți să accesați Site-ul Web sau să utilizați mărcile comerciale Earth Hour. WWF își rezervă dreptul de a solicita repararea daunelor în conformitate cu legea pentru orice încălcare a acestor Termeni și a drepturilor WWF.

 

 1. Site-ul Web Earth Hour

Site-ul Web Earth Hour este o platformă bazată pe internet care permite utilizatorilor („Utilizator(i)”, „dvs.” sau „dumneavoastră”) să aibă acces la un kit de informații pentru a participa și/sau organiza evenimente și inițiative care vizează creșterea gradului de conștientizare cu privire la problemele de mediu („Evenimente”), precum și pentru a descărca, încărca, utiliza și partaja în totalitate textul, grafica și alte materiale disponibile generate de utilizatori („Conținut generat de utilizatori”) și toate ghidurile, siglele și materialele de marketing puse la dispoziție de WWF în legătură cu Evenimentele și cu inițiativa Earth Hour („Conținutul WWF”), sub rezerva Termenilor („Servicii”). Conținutul generat de utilizatori și Conținutul WWF sunt puse la dispoziție gratuit prin intermediul Site-ului Web pentru computerele personale și dispozitivele mobile care accesează internetul, sub rezerva acestor Termeni.

 

 1. Drepturile de proprietate intelectuală și Conținutul WWF

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Conținutului WWF (inclusiv, fără a se limita la orice ghiduri, logouri și materiale de marketing puse la dispoziție de WWF în legătură cu Evenimentele și Serviciile) sunt proprietatea exclusivă a WWF sau a licențiatorilor săi.

Conținutul WWF include următoarele mărci comerciale Earth Hour („Mărci comerciale Earth Hour”).

 

WWF vă acordă o licență scutită de redevențe, neexclusivă, limitată, revocabilă, netransferabilă, care nu poate fi cesionată și sublicențiată pentru a utiliza, reproduce și a face să fie reprodus, modifica și a face să fie modificat, executa și afișa în mod public Conținutul WWF, numai în legătură cu Evenimentele și pentru a promova inițiativa Earth Hour, numai în scopuri necomerciale și sub rezerva tuturor termenilor și condițiilor ulterioare din prezentul document. În cazul în care doriți să utilizați mărcile comerciale Earth Hour din motive legate de o afacere comercială sau de o operațiune de profit, trebuie să încheiați un acord formal scris cu WWF.

 

Folosind Conținutul WWF, inclusiv mărcile comerciale Earth Hour, sunteți de acord să nu modificați, alterați, eliminați, combinați cu alte elemente grafice sau să utilizați alături de orice alte nume de organizație, inclusiv alte logouri sau mărci comerciale sau să afectați sau să distorsionați în vreun fel în perspectivă sau aspect Conținutul WWF, inclusiv, dar fără a se limita la fontul, designul, aranjamentul, culorile, proporțiile și forma acestora. De asemenea, sunteți de acord să nu utilizați Conținutul WWF în niciun fel care ar putea afecta reputația sau numele WWF și/sau în orice mod care indică sau sugerează că WWF susține, aprobă, sponsorizează sau este afiliat cu orice produse, bunuri, opinii politice sau servicii care nu sunt în mod specific în conformitate cu inițiativa Earth Hour. Când utilizați Conținutul WWF și mărcile comerciale Earth Hour, vă puteți referi la dumneavoastră sau organizația dumneavoastră ca susținător al Earth Hour, dar nu trebuie să vă referiți la dumneavoastră sau să sugerați în niciun fel că sunteți partener (formal sau de altă natură) al Earth Hour sau WWF, cu excepția cazului în care aveți un acord formal scris cu WWF. De asemenea, sunteți de acord să nu ștergeți nicio notificare privind drepturile de autor, marca comercială sau alte brevete din Conținutul WWF. Când utilizați mărcile comerciale Earth Hour, nu trebuie să sugerați în niciun fel că lucrați pentru sau că sunteți reprezentant al WWF.

WWF își rezervă dreptul de a lucra cu parteneri formali și sponsori, la discreția sa, cărora li se pot acorda drepturi în plus față de cele cuprinse în prezentul document („Partenerii Earth Hour”). Toate celelalte persoane și organizații sunt participanți neoficiali ai Earth Hour și nu au aceleași drepturi ca și Partenerii Earth Hour, cu excepția cazului în care și până când încheie un acord formal scris cu WWF, la discreția WWF.

 

Ținând cont de prevederile acestei secțiuni, prin utilizarea mărcilor comerciale Earth Hour sunteți de acord că nu veți înregistra sau încerca să înregistrați, în niciun fel, mărcile comerciale Earth Hour sau mărci similare mărcilor comerciale Earth Hour – în niciun teritoriu și pentru orice clasă – sau să le contestați.

 

Cu excepția cazului în care WWF a convenit altfel în scris, se înțelege că WWF poate revoca licența de utilizare a Conținutului WWF în orice moment și din orice motiv.

 

Orice mărci comerciale, drepturi de autor, mărci de servicii, design-uri texte, grafice, drepturi de imagini care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate.

 

 1. Conținutul generat de utilizatori

Site-ul Web poate permite Utilizatorilor să încarce, să descarce, să găzduiască, să partajeze și/sau să publice Conținutul generat de utilizatori, inclusiv, fără a se limitata la intrări, imagini, pictograme, fotografii, grafice, sunete, muzică, videoclipuri, texte, software, feedback, date, mesaje, răspunsuri, întrebări, comentarii, sugestii, scoruri, indicii, idei, planuri, comenzi, solicitări sau altele asemenea sau orice alte materiale, cu excepția datelor cu caracter personal, altele decât cele prevăzute altfel în acești Termeni. Conținutul generat de utilizatori poate fi moderat de WWF și eliminat dacă este considerat inadecvat. Prin prezenta, luați la cunoștință și sunteți de acord că WWF nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru orice conținut sau informații furnizate de Utilizatori.

 

 1. Utilizarea acceptabilă

Sunteți singurul responsabil pentru Conținutul generat de utilizatori pe care îl postați sau îl transmiteți utilizând Site-ul Web și sunteți de acord să nu publicați, să transmiteți sau să publicați în alt mod prin intermediul Site-ului Web oricare dintre următoarele:

 

 • Conținut generat de utilizatori care este ilegal, defăimător, instigator la ură, hărțuitor, amenințător, invaziv al drepturilor de confidențialitate sau de publicitate, abuziv, ațâțător, fraudulos sau în orice alt mod inacceptabil sau dăunător;

 

 • Conținut generat de utilizatori care este obscen, pornografic, indecent, lasciv, sugestiv sexual, inclusiv, fără a se limita la fotografii, videoclipuri sau alt Conținut generat de utilizatori care conține nuditate. 

 

 • Conținut generat de utilizatori care ar constitui, încuraja sau furniza instrucțiuni pentru o infracțiune penală, ar încălca drepturile oricărei părți, ar pune în pericol securitatea națională sau care ar crea în alt mod răspundere sau ar încălca orice lege locală, statală, națională sau internațională;

 

 • Conținut generat de utilizatori care poate încălca sau viola orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alt drept intelectual sau de proprietate al oricărei părți;

 

 • Conținut generat de utilizatori care uzurpă identitatea oricărei persoane sau entități sau care reprezintă în mod eronat afilierea dumneavoastră cu o persoană sau entitate;

 

 • mesaje nesolicitate care conțin promoții, campanii politice, reclame, solicitări sau sugestii de aprobare de către WWF a oricărui candidat pentru o funcție publică;

 

 • orice declarație falsă pe care o faceți în calitate de funcționar, angajat, reprezentant sau purtător de cuvânt oficial al WWF sau orice declarație falsă din care rezultă că strângeți fonduri sau donații pentru WWF;

 

 • orice Conținut generat de utilizatori care poate afecta în vreun fel reputația sau numele WWF;

 

 • informații private sau personale ale oricărei terțe părți, inclusiv, fără a se limita la: fotografii, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, numere de asigurări sociale și numere de card de credit;

 

 • viruși, date corupte sau alte fișiere dăunătoare, perturbatoare sau distructive; și

 

 • Conținut generat de utilizatori care este – sau este considerat a fi astfel, la discreția exclusivă a WWF – inacceptabil, dăunător sau care restricționează sau împiedică orice altă persoană să folosească sau să se bucure de Servicii sau care poate expune WWF sau utilizatorii Site-ului Web la orice prejudiciu sau răspundere de orice natură sau care este obligatoriu prin lege să fie șters sau setat ca privat.

 

 1. Trimiterea Conținutului generat de utilizatori

La trimiterea oricărui Conținut generat de utilizatori pe Site-ul Web sub formă de comentarii, e-mail, prin încărcare, legături, SMS și/sau MMS și prin orice alt mijloc disponibil pentru dumneavoastră, veți acorda WWF o licență perpetuă, la nivel mondial, scutită de redevențe, neexclusivă, care poate fi cesionată și sublicențiată pentru a utiliza, reproduce și a face să fie reprodus, modifica și a face să fie modificat, executa și afișa în mod public un astfel de Conținut generat de utilizatori și pentru a distribui copii reproduse și modificate ale acestuia în măsura în care WWF o cere pentru a promova și a desfășura activități non-profit și activități comerciale. Această licență de mai sus va rămâne în vigoare atâta timp cât Conținutul generat de utilizatori care vă aparține este disponibil pe Site-ul Web.

 

Atunci când alți utilizatori ai Site-ului Web accesează sau descarcă Conținutul generat de utilizatori care vă aparține, acordați acestor utilizatori o licență perpetuă, la nivel mondial, scutită de redevențe și neexclusivă pentru a utiliza, reproduce și a face să fie reprodus, modifica și a face să fie modificat, executa și afișa public un astfel de Conținut generat de utilizatori și dreptul de a distribui copii reproduse și modificate ale acestui Conținut generat de utilizatori pentru uz personal și necomercial.

 

Trebuie să acordați o atenție deosebită conținutului și subiectelor pe care le alegeți, astfel încât să fie adecvate pentru toate fotografiile sau videoclipurile trimise pe Site-ul Web. Vă rugăm să rețineți că legile privind confidențialitatea protejează persoanele în ceea ce privește fotografierea sau înregistrarea video a acestora, așa că vă rugăm să nu încărcați fotografii sau videoclipuri care arată în mod clar identitatea altora decât dacă aveți permisiunea lor în scris. Trebuie să solicitați și să obțineți întotdeauna consimțământul persoanelor pentru a fi fotografiate sau filmate (și să înregistrați acest lucru în scris), precum și pentru trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor pe Site-ul Web (și să înregistrați acest lucru în scris).

 

Orice Conținut generat de utilizatori care nu respectă cele de mai sus este strict interzis. WWF declină în mod expres orice răspundere care decurge din sau este legată de Conținutul generat de utilizatori.

 

WWF are dreptul, la discreția sa, de a elimina de pe Site-ul Web – temporar sau permanent – orice Conținut generat de utilizatori care este considerat neconform cu cerințele conform prezentei sau cu orice lege și reglementare aplicabilă.

 

 1. Exonerarea de responsabilitate

Site-ul Web și Conținutul WWF pot include hyperlinkuri către site-uri de pe internet care sunt deținute sau operate de terți, inclusiv, fără a se limita la secțiunea separată de comerț electronic a Site-ului Web (https://wwf.teemill.com/terms-of-use/), precum și orice site web al Organizatorului de Evenimente sau al Partenerilor Earth Hour și orice alt hyperlink încărcat pe Site-ul Web de către Utilizatori. Dacă alegeți să utilizați astfel de linkuri pentru a accesa astfel de site-uri, sunteți de acord să revizuiți și să acceptați termenii lor specifici de utilizare înainte de a le folosi. Accesarea site-urilor terțelor părți se face pe propriul dumneavoastră risc. WWF își declină orice răspundere sau responsabilitate care decurge din astfel de site-uri sau servicii ale unor terțe părți.

 

În plus, luați la cunoștință și sunteți de acord că WWF găzduiește o platformă virtuală menită să ajute la participarea și organizarea Evenimentelor și că WWF și membrii personalului lor, contractorii lor și alți subiecți care au orice fel de legătură cu aceștia nu vor fi responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi, cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu desfășurarea Evenimentelor, nici cu utilizarea sau încrederea acordată conținutului oricărei terțe părți, inclusiv, fără a se limita la Conținutul generat de utilizatori, bunurile sau serviciile disponibile sau prin intermediul site-urilor sau serviciilor terților, inclusiv utilizarea inadecvată, necorespunzătoare sau frauduloasă a conținutului, bunurilor sau serviciilor acestor terți.

 

Acest Site Web, precum și Conținutul și Conținutul generat de utilizatori ale acestuia, sunt furnizate de WWF „ca atare” și „așa cum este disponibil”. WWF nu oferă nicio garanție conform căreia Site-ul Web va funcționa neîntrerupt sau fără erori sau fără viruși. WWF își rezervă dreptul de a revizui Site-ul Web sau de a retrage accesul la acesta în orice moment, fără a vă notifica în prealabil. WWF nu oferă nicio garanție expresă sau implicită, inclusiv, fără a se limitata la garanții de titlu, neîncălcare, vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, disponibilitate, acuratețe, fiabilitate sau conținut al acestor pagini.

 

 1. Modificări

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră exclusivă, de a modifica sau înlocui acești Termeni de utilizare în orice moment.

 

 1. Întregul acord

Acești Termeni constituie întregul acord dintre dumneavoastră și WWF cu privire la Servicii și Site-ul Web.

 

 1. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Cu excepția cazului în care se impune altfel printr-o lege obligatorie a unui stat membru al Uniunii Europene sau a oricărei alte jurisdicții, sunteți de acord că toate aspectele legate de accesul sau utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului Web, a Conținutului și a mărcilor comerciale, inclusiv toate litigiile, vor fi guvernate de legea elvețiană și că orice dispute care decurg din sau în legătură cu Site-ul Web și Serviciile vor fi înaintate exclusiv Tribunalului din Geneva, Elveția.

 

 1. Datele cu caracter personal

Prin înregistrarea datelor dumneavoastră personale la înregistrarea contului de utilizator, declarați că ați citit Politica de confidențialitate (inclusiv utilizarea cookie-urilor).

 

 1. Transferul acordului

WWF are dreptul să cedeze și/sau să transfere, în orice moment, integral sau parțial acești Termeni oricărei părți.

 

 1. Contactați-ne

Dacă aveți întrebări despre acești Termeni, vă rugăm să ne contactați la contact@earthhour.org.