Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

Sist oppdatert: 3. oktober 2023


Les disse bruksvilkårene ("vilkårene", "bruksvilkårene") nøye før du bruker nettstedet earthour.org ("nettstedet") og Earth Hour-varemerkene som drives og eies av WWF-World Wide Fund for Nature (tidligere World Wildlife Fund) med hovedkontor i Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Sveits ("WWF", "oss", "vi" eller "vår").

 

Ved å gå inn på eller bruke dette nettstedet og bruke Earth Hour-varemerkene godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig i noen del av vilkårene, kan du ikke få tilgang til nettstedet eller bruke Earth Hour-varemerkene. WWF forbeholder seg retten til å søke alle rettsmidler som er tilgjengelige i henhold til loven for ethvert brudd på disse vilkårene og WWFs rettigheter.

 

 1. Nettsted for Earth Hour

Earth Hour-nettstedet er en Internett-basert plattform som gir brukere ("bruker(e)" eller "du") tilgang til et informasjonssett for å delta i og/eller organisere arrangementer og initiativer som tar sikte på å øke bevisstheten om miljøspørsmål ("arrangementer"), samt å laste ned, laste opp, bruke og dele all tilgjengelig brukergenerert tekst, grafikk og annet materiale ("brukergenerert innhold"), og alle guider, logoer og markedsføringsmateriell som er gjort tilgjengelig av WWF i forbindelse med arrangementene og Earth Hour-initiativet ("WWF-innhold"), underlagt vilkårene ("tjenester"). Det brukergenererte innholdet og WWF-innholdet gjøres fritt tilgjengelig via nettstedet for personlige datamaskiner og mobile enheter som har tilgang til Internett, i henhold til disse vilkårene.

 

 1. Immaterielle rettigheter og WWF-innhold

Alle immaterielle rettigheter i WWF-innholdet (inkludert, men ikke begrenset til, guider, logoer og markedsføringsmateriell gjort tilgjengelig av WWF i forbindelse med Arrangementene og Tjenestene) tilhører eksklusivt WWF eller dets lisensgivere.

WWF-innholdet omfatter også følgende Earth Hour varemerker ("Earth Hour varemerker").

 

WWF gir deg en royaltyfri, ikke-eksklusiv, begrenset, gjenkallelig, ikke-overførbar, ikke-overdragbar og ikke viderelisensierbar lisens til å bruke, reprodusere og få reprodusert, modifisere og få modifisert, offentlig fremføre og vise WWF-innholdet, utelukkende i forbindelse med arrangementene og for å fremme Earth Hour-initiativet, kun for ikke-kommersielle formål og underlagt alle de øvrige vilkårene og betingelsene i dette dokumentet. Hvis du ønsker å bruke Earth Hour-varemerkene i forbindelse med kommersiell virksomhet eller fortjeneste, må du inngå en formell skriftlig avtale med WWF.

 

Ved å bruke WWF-innholdet, inkludert Earth Hour-varemerkene, samtykker du i ikke å modifisere, endre, fjerne, kombinere med andre grafiske elementer eller bruke sammen med organisasjonsnavn, inkludert andre logoer eller varemerker, eller på annen måte påvirke eller forvrenge perspektivet eller utseendet til WWF-innholdet, inkludert, men ikke begrenset til, skrifttype, design, arrangement, farger, proporsjoner og form. Du samtykker også til ikke å bruke WWF-innholdet på noen måte som kan skade WWFs omdømme eller navn, og/eller på noen måte som indikerer eller antyder at WWF støtter, godkjenner, sponser eller er tilknyttet produkter, varer, politiske synspunkter eller tjenester som ikke er i tråd med Earth Hour-initiativet. Når du bruker WWF-innholdet og Earth Hour-varemerkene, kan du omtale deg selv eller organisasjonen din som en støttespiller for Earth Hour, men du må ikke omtale deg selv eller på noen måte antyde at du er en partner (formelt eller på annen måte) for Earth Hour eller WWF, med mindre du har en formell skriftlig avtale med WWF. Du samtykker også til ikke å fjerne opphavsrett, varemerker eller andre merknader om eiendomsrett fra WWF-innholdet. Når du bruker Earth Hour varemerkene, må du ikke på noen måte antyde at du arbeider for eller er agent for WWF.

WWF forbeholder seg retten til å samarbeide med formelle partnere og sponsorer etter eget skjønn, som kan gis rettigheter utover de som er angitt her ("Earth Hour-partnere"). Alle andre enkeltpersoner og organisasjoner er kun ikke-offisielle deltakere i Earth Hour og har ikke de samme rettighetene som Earth Hour-partnere, med mindre og inntil de inngår en formell skriftlig avtale med WWF etter WWFs skjønn.

 

I betraktning av bestemmelsene i dette avsnittet, ved å bruke Earth Hour-varemerkene, samtykker du i at du ikke på noen som helst måte skal registrere eller forsøke å registrere Earth Hour-varemerkene eller varemerker som ligner på Earth Hour-varemerkene - i noe territorium og for noen klasse - eller å utfordre dem.

 

Med mindre annet er skriftlig avtalt med WWF, er det underforstått at WWF når som helst og uansett årsak kan tilbakekalle lisensen til bruk av WWF-innholdet.

 

Alle varemerker, opphavsrettigheter, servicemerker, design, tekster, grafikk og bilder som ikke uttrykkelig er gitt her, er forbeholdt.

 

 1. Brukergenerert innhold

Nettstedet kan tillate brukere å laste opp, laste ned, hoste, dele og/eller publisere brukergenerert innhold, inkludert, men ikke begrenset til, oppføringer, bilder, ikoner, fotografier, grafikk, lyder, musikk, videoer, tekster, programvare, tilbakemeldinger, data, meldinger, svar, spørsmål, kommentarer, forslag, poeng, hint, ideer, planer, bestillinger, forespørsler eller lignende eller annet materiale, med unntak av personopplysninger, med mindre annet er angitt i disse vilkårene. Brukergenerert innhold kan modereres av WWF og fjernes hvis det anses som upassende. Du erkjenner og samtykker herved i at WWF ikke påtar seg noe ansvar for innhold eller informasjon fra brukere.

 

 1. Akseptabel bruk

Du er eneansvarlig for det brukergenererte innholdet du legger ut eller overfører via nettstedet, og du samtykker i å ikke legge ut, overføre eller på annen måte publisere noe av det følgende via nettstedet:

 

 • Brukergenerert innhold som er ulovlig, ærekrenkende, hatefullt, trakasserende, truende, krenker personvernet eller publisitetsrettigheter, krenkende, provoserende, bedragersk eller på annen måte støtende eller skadelig;

 

 • Brukergenerert innhold som er obskønt, pornografisk, usømmelig, uanstendig, uanstendig, seksuelt utfordrende, inkludert, men ikke begrenset til, bilder, videoer eller annet brukergenerert innhold som inneholder nakenhet. 

 

 • Brukergenerert innhold som kan utgjøre, oppmuntre til eller gi instruksjoner for en kriminell handling, krenke rettighetene til noen part, sette nasjonal sikkerhet i fare, eller som på annen måte kan skape ansvar eller bryte lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lovgivning;

 

 • Brukergenerert innhold som kan krenke eller være i strid med patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter tilhørende noen part;

 

 • Brukergenerert innhold som utgir seg for å være en person eller enhet eller på annen måte gir et feilaktig inntrykk av din tilknytning til en person eller enhet;

 

 • uoppfordrede meldinger som inneholder kampanjer, politiske kampanjer, reklame, oppfordringer eller forslag om støtte fra WWF til en kandidat til et offentlig verv;

 

 • falsk fremstilling av deg selv som en WWF-leder, ansatt, agent eller offisiell talsperson, eller falsk fremstilling av at du samler inn midler eller donasjoner til WWF;

 

 • brukergenerert innhold som på noen måte kan skade WWFs omdømme eller navn;

 

 • privat eller personlig informasjon om tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til: fotografier, adresser, telefonnumre, e-postadresser, personnummer og kredittkortnumre;

 

 • virus, korrupte data eller andre skadelige, forstyrrende eller destruktive filer; og

 

 • Brukergenerert innhold som er - eller som etter WWFs eget skjønn anses å være - anstøtelig, skadelig eller som begrenser eller hindrer andre personer i å bruke eller nyte godt av tjenestene, eller som kan utsette WWF eller nettstedets brukere for skade eller erstatningsansvar av noe slag, eller som etter loven må slettes eller gjøres privat.

 

 1. Innsending av brukergenerert innhold

Når du sender inn brukergenerert innhold til nettstedet via kommentarer, e-post, opplasting, lenker, SMS og/eller MMS eller på annen måte som er tilgjengelig for deg, gir du WWF en evigvarende, verdensomspennende, royaltyfri, ikke-eksklusiv, overdragbar og underlisensierbar lisens til å bruke, reprodusere og få reprodusert, modifisere og få modifisert, offentlig fremføre og vise slikt brukergenerert innhold og distribuere reproduserte og modifiserte kopier av dette i den utstrekning WWF trenger det for å fremme og gjennomføre sin ideelle og forretningsmessige virksomhet. Denne lisensen skal gjelde så lenge ditt brukergenererte innhold er tilgjengelig på nettstedet.

 

Når andre brukere av nettstedet får tilgang til eller laster ned ditt brukergenererte innhold, gir du også disse brukerne en evigvarende, verdensomspennende, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere og reprodusere, modifisere og modifisere, offentlig fremføre og vise slikt brukergenerert innhold og distribuere reproduserte og modifiserte kopier av slikt brukergenerert innhold til personlig og ikke-kommersiell bruk.

 

Du må tenke deg nøye om når du velger passende motiver og tema for bilder eller videoer som sendes inn til nettstedet. Vær oppmerksom på at personvernlovgivningen beskytter enkeltpersoner mot å bli fotografert eller filmet, så last ikke opp bilder eller videoer som tydelig viser andres identitet, med mindre du har skriftlig tillatelse fra dem. Du må alltid be om og innhente samtykke fra enkeltpersoner til å bli fotografert eller filmet (og dokumentere dette skriftlig), samt til å sende bilder eller videoer til nettstedet (og dokumentere dette skriftlig).

 

Alt brukergenerert innhold som ikke er i samsvar med det foregående, er strengt forbudt. WWF fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar som oppstår som følge av eller i forbindelse med brukergenerert innhold.

 

WWF har etter eget skjønn rett til å fjerne fra nettstedet - midlertidig eller permanent - alt brukergenerert innhold som ikke anses å være i samsvar med kravene nedenfor eller med gjeldende lover og forskrifter.

 

 1. Ansvarsfraskrivelse

Nettstedet og WWF-innholdet kan inneholde hyperkoblinger til nettsteder på Internett som eies eller drives av tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, den separate e-handels seksjonen på nettstedet (https://wwf.teemill.com/terms-of-use/), samt nettstedet til en event arrangør eller Earth Hour-partner og andre hyperkoblinger som er lastet opp på nettstedet av brukerne. Hvis du velger å bruke slike lenker for å få tilgang til slike nettsteder, samtykker du i å gjennomgå og godta deres spesifikke bruksvilkår før du bruker dem. Du går inn på tredjeparts nettsteder på egen risiko. WWF fraskriver seg ethvert ansvar som følge av slike tredjeparts nettsteder eller tjenester.

 

Du erkjenner og samtykker videre i at WWF er vertskap for en virtuell plattform som tar sikte på å hjelpe deltakelsen og organiseringen av arrangementer, og at WWF og medlemmer av deres ansatte, deres entreprenører og andre personer som på noen måte er knyttet til dem, ikke skal være ansvarlige eller erstatningspliktige, direkte eller indirekte, for skader eller tap, forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med gjennomføringen av arrangementene, og heller ikke ved bruk av eller tillit til tredjeparts innhold, inkludert, uten begrensning, brukergenerert innhold, varer eller tjenester som er tilgjengelige på eller gjennom tredjeparts nettsteder eller tjenester, inkludert upassende, upassende eller uredelig bruk av slike tredjeparters innhold, varer eller tjenester.

 

Dette nettstedet, samt innholdet og det brukergenererte innholdet, leveres av WWF "som det er" og "som tilgjengelig". WWF fraskriver seg enhver garanti for at nettstedet vil være uavbrutt, feilfritt eller virusfritt. WWF forbeholder seg retten til å revidere nettstedet eller trekke tilbake tilgangen til det når som helst uten å varsle deg på forhånd. WWF fraskriver seg også alle uttrykkelige eller underforståtte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for eierskap, ikke-krenkelse, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tilgjengelighet, nøyaktighet, pålitelighet eller innhold på disse sidene.

 

 1. Endringer

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse bruksvilkårene når som helst.

 

 1. Hele avtalen

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og WWF med hensyn til tjenestene og nettstedet.

 

 1. Lovvalg og tvisteløsning

Med mindre annet kreves i henhold til ufravikelig lov i en medlemsstat i EU eller i en annen jurisdiksjon, samtykker du i at alle forhold knyttet til din tilgang til eller bruk av nettstedet, innholdet og varemerkene, inkludert alle tvister, skal reguleres av sveitsisk lov, og at alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med nettstedet og tjenestene, utelukkende skal behandles av domstolen i Genève, Sveits.

 

 1. Personopplysninger

Ved å registrere personopplysningene dine ved registrering av brukerkontoen din, erklærer du at du har lest vår personvernerklæring (inkludert bruken av informasjonskapsler).

 

 1. Overføring av avtalen

WWF har når som helst rett til å overdra og/eller overføre disse vilkårene, helt eller delvis, til en hvilken som helst part.

 

 1. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss på contact@earthhour.org.