Personvernerklæring

Personvernerklæring

EARTH HOUR / WWF Verdens naturfond (WWF-Internasjonal)

Sist endret: 16. februar 2024

I Earth Hour / WWF - WORLD WIDE FUND FOR NATURE (tidligere WORLD WILDLIFE FUND) - eller "WWF International" - er vi avhengige av støtte fra enkeltpersoner som deg for å kunne utføre vårt livsviktige naturvernarbeid. 

 • Denne personvernerklæringen gjelder for alle personopplysninger vi samler inn om deg. Vi er opptatt av åpenhet, dataminimering og ansvarlighet, og nedenfor forklarer vi hvordan personopplysningene dine samles inn når du er i kontakt med oss, og hvordan vi bruker disse opplysningene.
 • Overholdelse av personvernreglene er svært viktig for oss, og vi respekterer dine rettigheter ved å iverksette alle rimelige tiltak for å sikre at opplysningene dine er trygge.
 • Vi samler inn personopplysninger når du surfer på nettsidene våre, eller når vi gjør undersøkelser om potensielle givere som vil bidra til saken vår, og når du er i kontakt med oss. Innsamling av disse nødvendige personopplysningene bidrar til å gjøre kommunikasjonen vår mer effektiv og til å nå våre mål og vår misjon.


Hvem vi er og hva vi gjør

 • WWF-nettverket er en global ideell organisasjon som har som mål å stanse forringelsen av jordens naturlige miljø og bygge en fremtid der mennesker lever i harmoni med naturen
 • WWF International er sekretariatet for WWF-nettverket, med hovedkontor i Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Sveits.
 • Sekretariatets rolle er å lede og koordinere WWFs nettverk av kontorer over hele verden.
 • Denne personvernerklæringen gjelder kun opplysninger som innhentes og behandles av WWF-International. For personvernerklæringene til de andre WWF-kontorene, se de respektive WWF-kontorenes personvernerklæringer på deres respektive nettsider.


Opplysningene vi samler inn om deg

Vi kan samle inn og behandle personopplysninger hver gang du er i kontakt med oss.

Vi kan samle inn disse personopplysningene om deg:

 • Navn, land/territorium og/eller e-postadresse.
 • Opplysninger du selv legger inn på nettsiden vår
 • Detaljer om besøket ditt på nettstedet vårt, inkludert teknisk informasjon som IP-adressen du bruker for å få tilgang til nettstedet, geolokalisering, nettlesertype, Internett-leverandør (ISP) og versjon.
 • Bilder eller audiovisuelt innhold hvis du deltar i et arrangement som vi promoterer eller avholder.
 • Din aktive deltakelse i Earth Hour-kampanjer
 • Finansiell informasjon om donasjoner som en del av KYC-prosessen (Know Your Customer) og KYB-prosessen (Know Your Business), som hjelper oss med å forhindre svindel og hvitvasking av penger.
 • Vi kan også innhente personopplysninger om personer som kan være interessert i å donere til organisasjonen vår. Bare i disse begrensede tilfellene kan vi, i tillegg til informasjon du gir oss direkte, også samle inn informasjon om deg fra offentlig tilgjengelige kilder, for eksempel arbeidet ditt eller dine interesser


Mindreårige under 14 år

Ikke fylt 14 år ennå? 

Be deretter foreldrene dine (eller den som er ansvarlig for deg) om tillatelse til å kommunisere med oss på nettsiden vår. Ask them to read this privacy policy with you.

WWF International retter seg ikke spesielt mot mindreårige. Vi kan imidlertid ikke kontrollere alderen til de som besøker nettstedet vårt hver gang. Hvis du tror at vi utilsiktet har samlet inn opplysninger om en mindreårig uten foreldrenes tillatelse, kan du kontakte oss, så sletter vi disse opplysningene fra registrene våre.


Når vi samler inn opplysningene dine

Vi samler for eksempel inn data når du:

 • Bli støttespiller for WWF eller for Earth Hour
 • Delta i et arrangement i regi av WWF eller Earth Hour.
 • Bli frivillig hos oss
 • Gi en donasjon til oss for å støtte saken vår
 • Be om informasjon fra oss eller abonnere på nyhetsbrevene våre eller nyhetsbrevene til WWFs lokalkontorer. 
 • Skriv under på en underskriftskampanje eller delta i en av våre Earth Hour- eller WWF-kampanjer.
 • Besøk en av våre nettsider 
 • Besøk våre sider på sosiale medier
 • Når du deltar på Earth Hour- eller WWF-arrangementer 
 • Når du kontakter oss eller involverer deg med oss for å bli en støttespiller for WWF på annen måte enn det som er angitt ovenfor.


Sosiale medier

 • Avhengig av innstillingene dine eller personvernreglene for sosiale medier og meldingstjenester som Facebook, TikTok, Instagram og Twitter, kan du gi oss tillatelse til å få tilgang til personopplysninger som navn og e-postadresse fra disse kontoene eller tjenestene.
 • Social Media Plug-ins og Ad-Pixels brukes i våre sosiale mediekanaler, som Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, TikTok og Instagram. Hvis du aktiverer dem ved å klikke på den, kan operatørene av de respektive sosiale nettverkene registrere at du er på vår nettside og bruke denne informasjonen til sine formål og under eget ansvar.
 • Tredjeparters nettsteder, inkludert tredjeparters sosiale mediekanaler, har egne personvernerklæringer. Når du oppgir personopplysninger på et av nettstedene, er du underlagt personvernerklæringen for dette nettstedet, ikke WWFs personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringen før du oppgir personopplysninger på nettet.


Informasjonskapsler

Når du besøker et av WWFs nettsteder, samler vi inn personopplysninger i nettleseren din, hovedsakelig i form av informasjonskapsler. Denne informasjonen samles inn for å forbedre nettstedets funksjonalitet og ytelse ved hjelp av analyse av hendelsesbaserte data og dataparametere, og for å forbedre og tilpasse opplevelsen din hos oss.

 • Noen informasjonskapsler er nødvendige for å bruke nettstedet vårt og kan ikke slås av("Nødvendige informasjonskapsler"), mens andre informasjonskapsler som brukes til en rekke formål, for eksempel markedsføring, analyse og statistikk, ikke er nødvendige. 
 • Du kan velge å delta og klikke på en av disse knappene: "Godta alle informasjonskapsler", "Avvis alle informasjonskapsler (unntatt nødvendige informasjonskapsler)" eller "Administrer mine valg" for å bestemme hvilke ikke-essensielle informasjonskapsler du vil velge.
 • Ved å klikke på "Avvis alle informasjonskapsler" vil du kunne få tilgang til nettstedet vårt, men opplevelsen din kan bli påvirket. Les våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon.


Vårt rettslige grunnlag for å behandle personopplysningene dine

 • All vår bruk av personopplysninger har et rettslig grunnlag for å bli behandlet og er i samsvar med gjeldende nasjonale personvernlover og -forskrifter, spesielt EUs personvernforordning (GDPR) og den føderale sveitsiske personvernloven. 
 • Disse lovene krever at vi kun behandler personopplysninger der vi har et gyldig rettslig grunnlag for å gjøre det. 
 • Vi samler inn og behandler personopplysninger på disse rettslige grunnlagene:
 • Utføre en kontrakt: Når vi må eller har inngått en kontrakt med deg, for eksempel for å levere en tjeneste du har bedt om, eller for å engasjere deg som konsulent, tjenesteleverandør eller ansatt.

Berettiget interesse: Når det er nødvendig for WWF International sine legitime interesser som en ideell miljøorganisasjon, og dine interesser og grunnleggende rettigheter, interesser og friheter ikke overstyrer disse interessene. WWF Internationals legitime interesser omfatter å administrere organisasjonen vår, noe som inkluderer å skaffe midler til å gjennomføre driften og det strategiske arbeidet vårt, som omfatter påvirkningsarbeid, kampanjer, bevisstgjøring om miljøutfordringer og -løsninger og innsamling av midler til bevaringsarbeidet. Dette innebærer blant annet å sende deg markedsføringsmateriell og å forstå støttespillerne våre bedre.

 • Juridisk forpliktelse: Når vi må overholde en juridisk eller regulatorisk forpliktelse.
 • Samtykke: Vi må innhente ditt spesifikke samtykke for å behandle og samle inn audiovisuelt materiale der du kan identifiseres.
 • Vi må også innhente samtykke for å behandle personopplysninger om mindreårige, eller spesielle kategorier av personopplysninger som er definert i personvernlovgivningen.


Hvorfor vi samler inn og bruker disse personopplysningene

Vi bruker personopplysningene dine til å:

 • Gjør det mulig å administrere våre støttespillere
 • Gjøre det mulig for innsamlingsprogrammene våre å samle inn bidrag til WWFs formål.
 • Informere deg om våre tiltak og kampanjer 
 • Engasjere frivillige og aktivister
 • Overholde juridiske forpliktelser og for våre interne driftsformål.

Vi gir ikke personopplysninger til tredjeparter for kommersielle formål.


Hvem vi kan dele opplysningene dine med

 • Våre revisorer
 • Våre leverandører av IT-tjenester
 • Våre WWF nettverkskontorer
 • Våre partnere eller tjenesteleverandører som har fått i oppdrag å gjennomføre eller organisere våre prosjekter eller arrangementer. Disse partnerne eller tjenesteleverandørene har ikke lov til å bruke personopplysningene dine til andre formål enn å levere tjenester til oss. 
 • Om nødvendig, til politimyndigheter, domstoler, tilsynsmyndigheter og offentlige myndigheter.


Overføring over landegrensene

 • Personopplysningene dine kan bli delt mellom WWFs nettverkskontorer og våre underbehandlere, som på våre vegne kan behandle personopplysningene dine utenfor Europa i henhold til en databehandleravtale.
 • WWF International vil behandle personopplysninger utenfor EØS og i samsvar med gjeldende nasjonal personvernlovgivning i det landet der den registrerte bor eller i det landet der VPN (Virtual Private Network) er aktivert.
 • Vi bruker tilstrekkelige anerkjente mekanismer for internasjonal dataoverføring, for eksempel EUs standard kontraktsklausulmodell, for å overholde databeskyttelseslover og relaterte forskrifter.


Hvordan vi beskytter personopplysningene dine

 • Vi har som mål å sikre at vi har tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å holde personopplysningene dine trygge og beskytte dem mot dataeksponering, tap av data, uautorisert tilgang eller datainnbrudd.
 • Vi bruker egnede fysiske, tekniske og administrative kontroller som tilsvarer adekvate mekanismer for å beskytte personopplysningene dine. Vi bruker for eksempel kryptering for å beskytte data under overføring, og IT-infrastrukturen vår er beskyttet og overvåkes rutinemessig mot cybersikkerhetstrusler.
 • Vi bruker pseudonymiseringsteknikker for å sikre at personopplysningene ikke lenger kan identifisere deg.

 

Hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene dine - Datalagring

 • Vi oppbevarer bare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for det formålet de opprinnelig ble samlet inn for. 
 • Et gyldig sekundært formål, for eksempel statistisk eller historisk analyse, eller oppfyllelse av juridiske, regulatoriske, regnskapsmessige eller rapporteringsmessige krav, kan være aktuelt.
 • Hver kategori av personopplysninger som samles inn, har en spesifikk oppbevaringsperiode som tar hensyn til personopplysningenes art, mengden og det spesifikke formålet med innsamlingen og behandlingen av disse personopplysningene.


Markedsførings preferanser

 • Kommunikasjonen vår inneholder tydelige spørsmål om markedsføringspreferanser, og vi inkluderer informasjon om hvordan du kan melde deg av når vi sender deg direkte relevant markedsføringsmateriell.
 • Du kan når som helst endre markedsføringspreferansene dine ved å kontakte oss.


Avmelding av nyhetsbrev

 • Du kan når som helst melde deg av for å få oss til å slutte å sende deg markedsføringsmateriell og nyhetsbrev. Du kan kontakte oss på denne e-postadressen: supportercare@wwfint.org. Vi registrerer kontaktopplysningene dine og relevant informasjon for å kunne etterkomme din anmodning om ikke å bli kontaktet av oss.
 • Hvis du vil at vi skal endre måten vi kontakter deg på, kan du sende en e-post til supportercare@wwfint.org eller følge avmeldingslenkene i markedsføringsmeldingene du får tilsendt.


Hvilke rettigheter har du?

I henhold til gjeldende databeskyttelseslover og -forskrifter har du ulike rettigheter til personopplysningene dine som følger:

 • Rett til innsyn - Retten til å be om å bli informert om og få utlevert hvilke personopplysninger vi har om deg. Dette gjør det mulig for deg å motta en kopi i elektronisk format av personopplysningene vi har om deg.
 • Rett til retting - Retten til å kreve at vi korrigerer, oppdaterer eller endrer personopplysningene vi har om deg. Dette gjør det mulig for oss å holde personopplysningene dine oppdaterte og korrekte. Dette gjør det mulig for deg å få korrigert ufullstendige eller unøyaktige opplysninger vi har om deg.
 • Rett til å bli glemt/til sletting - Retten til å be oss om å slette personopplysninger når det ikke finnes noen legitim grunn til behandling og under visse omstendigheter. Hvis vi ikke er i stand til å etterkomme forespørselen din fordi vi er lovpålagt eller har rett til å beholde opplysningene, vil vi varsle deg om dette.
 • Rett til å begrense databehandlingen - Retten til å kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysninger når det er aktuelt.
 • Rett til å be om dataportabilitet - Retten til å be om overføring av personopplysningene dine fra en tjenesteleverandør til en annen i elektronisk format ogmaskinlesbar form.
 • Rett til å protestere mot behandling - Du har rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine hvis du mener at den påvirker dine grunnleggende rettigheter og friheter. Vær oppmerksom på at det i noen tilfeller vil være tvingende grunner til at vi er lovpålagt eller har rett til å fortsette å behandle personopplysningene dine, og at vi kan påvise disse overfor deg.
 • Rett til å trekke tilbake samtykket når som helst - Retten til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst når vi har bedt om ditt samtykke til å behandle opplysningene dine.

I henhold til GDPR (art. 17 (c)) og den sveitsiske føderale personvernloven (FDPA) (art. 20) kan unntak og begrensninger gjelde.


KLAGER

Vi forplikter oss til å samarbeide med deg for å få en rettferdig løsning på eventuelle klager eller bekymringer du måtte ha om personvern og personopplysningene dine som behandles av oss.

Du kan utøve rettighetene dine og ta opp klagen din direkte med oss, og vi kommer raskt tilbake til deg for å løse klagen din uten unødig forsinkelse.

I så fall kan du kontakte oss på e-post: privacy@wwfint.org.

Hvis du imidlertid mener at vi ikke har vært i stand til å hjelpe deg med klagen eller bekymringen din, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten der du jobber eller bor, eller der databehandlingen fant sted.

 

Endringer i denne personvernerklæringen

Disse retningslinjene ble sist oppdatert i februar 2024.

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen.

Eventuelle endringer i denne personvernerklæringen trer i kraft når den reviderte personvernerklæringen publiseres på denne nettsiden.

Det kan være lurt å sjekke disse retningslinjene fra tid til annen for å se den nyeste versjonen.


Slik kontakter du oss

Hvis du vil at vi skal endre måten vi kontakter deg på, kan du sende en e-post til contact@wwfint.org, eller følge avmeldingslenkene i markedsføringsmeldingene du får tilsendt.

Hvis du har spørsmål, klager eller forespørsler om denne personvernerklæringen, kan du kontakte vårt personvernteam ved hjelp av kontaktopplysningene nedenfor:

E-post: privacy@wwfint.org

Nøkkelkontakt: Maithe Lopez Santaella

Adresse: Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Sveits

 

Hvis du befinner deg i Europa, kan du kontakte vår utnevnte europeiske representant ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor: 

E-post: EUrepresentative.WWF@twobirds.com 

Nøkkelkontakt: Bird & Bird GDPR Representative Services SRL 

Adresse: Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles - Belgia 

Hvis du befinner deg i Storbritannia, kan du kontakte vår representant i Storbritannia ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor:

E-post: UKrepresentative.WWF@twobirds.com

Nøkkelkontakt: Bird & Bird GDPR Representative Services UK 

Adresse: 12 New Fetter Lane, EC4A 1JP London - Storbritannia