Privacybeleid

Privacybeleid

EARTH HOUR / WWF-Wereld Natuur Fonds (WWF-International)

Laatst gewijzigd: 16 februari 2024


Bij Earth Hour / WWF - WERELD WIJDE FONDS VOOR DE NATUUR (VOORMALIG WERELD WILDLIFE FONDS) - of "WWF International" - vertrouwen we op de steun van individuen zoals jij om ons essentiële beschermingswerk uit te voeren. 

 •  Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die we over u verzamelen. We zetten ons in voor transparantie, gegevensminimalisatie en verantwoording en hieronder leggen we uit hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u met ons samenwerkt en hoe we deze gegevens gebruiken.
 •  Naleving van de gegevensbescherming is erg belangrijk voor ons en we respecteren uw rechten door alle redelijke stappen te nemen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is.
 • We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u onze website doorbladert, of wanneer we onderzoek doen naar potentiële donateurs die willen bijdragen aan ons doel en wanneer u contact met ons opneemt. Het verzamelen van deze noodzakelijke persoonlijke gegevens helpt om onze communicatie effectiever te maken en om onze doelen en missie te bereiken.


Wie we zijn en wat we doen

 • Het WWF Network is een wereldwijde non-profitorganisatie met als missie om de achteruitgang van de natuur op aarde een halt toe te roepen en een toekomst op te bouwen waarin mensen in harmonie met de natuur leven
 • WWF International is het secretariaat van het WWF-netwerk en het hoofdkantoor is gevestigd aan de Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Zwitserland.  
 • De rol van het secretariaat is het leiden en coördineren van het WWF-netwerk van kantoren over de hele wereld. 
 • Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op de gegevens die worden verkregen en verwerkt door WWF-International. Voor het privacybeleid van de andere WWF-kantoren verwijzen wij u naar het privacybeleid van de respectieve WWF-kantoren op hun respectieve webpagina's.   


De gegevens die we over u verzamelen

We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken telkens wanneer u contact met ons hebt.

We kunnen deze persoonlijke gegevens over u verzamelen:

 • Uw naam, uw land/grondgebied en/of e-mailadres
 • Informatie die u persoonlijk invoert op onze webpagina
 • Details van uw bezoek aan onze website, waaronder technische informatie zoals het IP-adres dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website, uw geolocatie, uw browsertype Internet Service Provider (ISP) en versie
 • Afbeeldingen of audiovisuele inhoud als u deelneemt aan een evenement dat door ons wordt gepromoot of gehouden
 • Uw actieve deelname aan Earth Hour-campagnes
 • Financiële informatie voor donaties als onderdeel van know-your-customer (KYC) en know-your-business (KYB) due diligence processen die ons helpen fraude en witwaspraktijken te voorkomen.
 • We kunnen ook persoonlijke gegevens verkrijgen over personen die mogelijk geïnteresseerd zijn in een donatie voor onze organisatie. Alleen in deze beperkte gevallen kunnen we, naast de informatie die u ons rechtstreeks geeft, ook informatie over u verzamelen uit openbaar beschikbare bronnen, zoals uw werk of interesses  

 
Minderjarigen jonger dan 14 jaar

Nog geen 14 jaar oud? 

Vraag dan uw ouders (of de persoon die verantwoordelijk voor u is) om toestemming om met ons in contact te komen op onze webpagina. Laat hen samen met u dit privacybeleid lezen.     

 WWF International richt zich niet specifiek op minderjarigen. We kunnen echter niet elke keer de leeftijd van de bezoekers van onze website controleren. Als u denkt dat wij per ongeluk gegevens hebben verzameld over een minderjarige zonder ouderlijke toestemming, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze gegevens uit onze administratie.


Wanneer we uw gegevens verzamelen

We verzamelen bijvoorbeeld gegevens wanneer u:

 • Supporter van het WWF of van Earth Hour wordt
 • Meedoet aan een evenement van WWF of Earth Hour
 • Vrijwilliger bij ons wordt
 • Een donatie doet om ons doel te steunen
 • Informatie bij ons aanvraagt of u aanmeldt voor onze nieuwsbrieven of de nieuwsbrieven van onze plaatselijke WWF-kantoren. 
 • Een petitie ondertekent of meedoet aan een van onze Earth Hour- of WWF-campagnes
 • Een van onze websites bezoekt 
 • Onze sociale mediapagina's bezoekt
 • Wanneer u Earth Hour of WWF-evenementen bijwoont 
 • Wanneer u contact met ons opneemt of bij ons betrokken raakt om een donateur van WWF te worden op een andere manier dan hierboven vermeld


Sociale media

 • Afhankelijk van uw instellingen of het privacybeleid voor sociale media en berichtendiensten zoals Facebook, TikTok, Instagram en Twitter, kunt u ons toestemming geven om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens zoals uw naam en e-mailadres van deze accounts of diensten.
 • Social Media Plug-ins en Ad-Pixels worden gebruikt in onze social media kanalen, zoals Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, TikTok en Instagram. Als u ze activeert door erop te klikken, kunnen de beheerders van de respectieve sociale netwerken registreren dat u zich op onze webpagina bevindt en deze informatie gebruiken voor hun doeleinden en onder hun eigen verantwoordelijkheid.
 • Websites van derden, waaronder de sociale mediakanalen van derden, hebben hun eigen privacybeleid. Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op een van de websites, valt u onder het Privacybeleid van die website, niet onder het Privacybeleid van WWF. We raden u aan hun Privacybeleid te lezen voordat u persoonlijke gegevens online verstuurt.


Cookies

Wanneer u een van onze WWF-websites bezoekt, verzamelen we persoonlijke informatie in uw browser, meestal in de vorm van cookies. Deze verzamelde informatie is bedoeld om de functionaliteit en prestaties van onze website te verbeteren met de analyse van op gebeurtenissen gebaseerde gegevens en gegevensparameters en om uw ervaring met ons te verbeteren en aan te passen. 

 

 • Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld  ("Noodzakelijke cookies"), maar andere cookies die voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals marketing, analyse en statistieken, zijn niet essentieel. 
 • U hebt de keuze om u aan te melden en op een van deze knoppen te klikken: "Alle cookies accepteren", "Alle cookies weigeren (behalve Noodzakelijke cookies)" of "Mijn keuzes beheren" om duidelijk te bepalen welke niet-essentiële cookies je wilt selecteren.
 • Als u op "Alle cookies weigeren" klikt, hebt u toegang tot onze website, maar kan uw ervaring worden beïnvloed. Lees ons cookiebeleid   voor alle details.


Onze rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

 • Al ons gebruik van persoonlijke gegevens heeft een wettelijke basis om te worden verwerkt en is in overeenstemming met de toepasselijke nationale wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de EU Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Zwitserse federale wet op gegevensbescherming. 
 • Deze wetten verplichten ons om persoonlijke gegevens alleen te verwerken als we daar een geldige wettelijke basis voor hebben. 
 • We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens op deze wettelijke grondslagen:
 • Een contract uitvoeren: Als we een contract met u moeten of zijn aangegaan, bijvoorbeeld om u een dienst te verlenen waarom u hebt gevraagd, of om u in dienst te nemen als consultant, dienstverlener of werknemer.

Gerechtvaardigd belang: Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen van WWF International als non-profitorganisatie voor het milieu en jouw belangen en fundamentele rechten,belangen en vrijheden niet zwaarder wegen dan deze belangen. De legitieme belangen van WWF International omvatten het beheer van onze organisatie, waaronder het werven van fondsen om onze activiteiten en strategische werkzaamheden uit te voeren, waaronder belangenbehartiging, campagnes, het creëren van bewustzijnover milieu-uitdagingen en oplossingen, enhet werven van fondsen voor het beschermingswerk. Dit houdt in dat we u marketingmateriaal toesturen en onze supporters beter begrijpen.

 • Wettelijke verplichting: Als we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.
 • Toestemming: We moeten uw specifieke toestemming vragen voor het verwerken en verzamelen van audiovisueel materiaal waarbij u kunt worden geïdentificeerd.
 • We moeten ook toestemming vragen voor het verwerken van persoonlijke gegevens van minderjarigen of speciale categorieën voor het verwerken van persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in wet- en regelgeving over gegevensbescherming.

Waarom we deze persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

 We gebruiken uw persoonlijke gegevens om:

 • De administratie van onze supporters in te schakelen
 • Onze fondsenwervingsprogramma's in staat te stellen om bijdragen te werven voor het WWF
 • U te informeren over onze acties en campagnes 
 • Vrijwilligers en activisten te betrekken
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor onze interne operationele doeleinden


We verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden voor commerciële doeleinden.


Met wie we uw gegevens kunnen delen

 • Onze accountants
 • Onze IT-serviceproviders
 • Onze WWF-netwerkkantoren
 • Onze partners of dienstverleners die onze projecten of evenementen uitvoeren of organiseren. Het is deze partners of dienstverleners niet toegestaan om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van diensten aan ons. 
 • Indien nodig, aanwetshandhavings-, gerechtelijke, regelgevende en overheidsinstanties.


Grensoverschrijdende overdracht

 • Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld binnen onze WWF-netwerkkantoren en onze subverwerkers, die namens ons uw persoonsgegevens buiten Europa kunnen verwerken onder een Gegevensverwerkingsovereenkomst.
 • WWF International verwerkt persoonsgegevens buiten de EER en in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming van het land waarin de betrokkene woont of de landlocatie die door het VPN (Virtual Private Network) mogelijk wordt gemaakt.
 • We maken gebruik van adequate erkende mechanismen voor internationale gegevensoverdracht, zoals het model Standaard Contractuele Clausule van de EU, om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en aanverwante voorschriften.


Hoe we uw persoonlijke gegevens veilig bewaren

 • We streven ernaar om adequate beveiligingsmaatregelen te treffen om uw persoonlijke gegevens veilig te houden en uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen blootstelling van gegevens, gegevensverlies, ongeautoriseerde toegang of gegevensinbreuken.
 • We maken gebruik van passende fysieke, technische en bestuurlijke controles die overeenkomen met adequate mechanismen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We gebruiken bijvoorbeeld versleuteling om gegevens tijdens het transport te beschermen en onze IT-infrastructuur wordt beschermd en routinematig gecontroleerd tegen cyberbeveiligingsbedreigingen.
 • We gebruiken pseudonimiseringstechnieken om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet langer tot u herleidbaar zijn.

 
Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren - Gegevensbewaring

 • We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. 
 • Een geldig secundair doel, zoals statistische of historische analyse, of het voldoen aan wettelijke, regelgevende, boekhoudkundige of rapportagevereisten kan van toepassing zijn.
 • Voor elke categorie van verzamelde persoonsgegevens geldt een specifieke bewaartermijn, rekening houdend met de aard van de persoonsgegevens, de hoeveelheid en het specifieke doel voor het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens.


Marketingvoorkeuren

 • Onze communicatie bevat duidelijke vragen over marketingvoorkeuren en we geven informatie over hoe u zich kunt afmelden wanneer we u direct relevant marketingmateriaal sturen, wat in het geval van e-mails gebeurt door middel van een afmeldlink.
 • U kunt uw marketingvoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door contact met ons op te nemen.


Nieuwsbrief afmelding

 • U kunt zich op elk moment afmelden zodat we u geen marketingmateriaal en nieuwsbrieven meer sturen. U kunt contact met ons opnemen via dit e-mailadres: supportercare@wwfint.org. We bewaren uw contactgegevens en de relevante informatie om te kunnen voldoen aan uw verzoek om niet door ons te worden benaderd.
 • Wanneer u de manier waarop we contact met u opnemen wilt wijzigen, kunt u een e-mail sturen naar supportercare@wwfint.org of de opt-out-links volgen in elk marketingbericht dat u wordt toegestuurd.


Wat zijn uw rechten

Onder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming hebt u als volgt verschillende rechten op uw persoonlijke gegevens:

 • Recht op toegang - Het recht om te vragen geïnformeerd te worden over welke persoonlijke gegevens we van u hebben. Hiermee kunt u een kopie in elektronisch formaat ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren.
 • Recht op rectificatie  - Het recht om van ons te eisendat we de persoonlijke gegevens die we over u hebben, corrigeren, bijwerken of wijzigen. Dit stelt ons in staat om uw persoonlijke gegevens up-to-date en accuraat te houden.  Zo kunt u onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u bewaren laten corrigeren.
 • Recht om te worden vergeten/wissen - Het recht om ons te vragen persoonlijke gegevens te wissen als er geen legitieme reden is voor de verwerking en in bepaalde omstandigheden. Als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen omdat we  we wettelijk verplicht of gerechtigd zijn om het te bewaren,  zullen we u hiervan op de hoogte stellen.
 • Recht op beperking van gegevensverwerking  - Het recht om van ons te eisen dat wij de verwerking van persoonlijke gegevens beperken, indien van toepassing.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid -  Het recht om overdracht van uw persoonlijke gegevens van de ene serviceprovider naar de andere in elektronisch formaat en machineleesbaar aan te vragen.
 • Recht op bezwaar tegen verwerking - Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens als u van mening bent dat dit gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. Merk op dat er in sommige gevallen dwingende redenen zullen zijn waarom we wettelijk verplicht of gerechtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te blijven verwerken en dat we deze redenen aan u kunnen aantonen.
 • Recht op toestemming op elk gewenst moment in te trekken  - Het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken wanneer wij om uw toestemming hebben gevraagd om uw gegevens te verwerken.

Onder AVG (art. 17 (c)) en de Zwitserse Federal Data Protection Act (FDPA) (art. 20) kunnen uitzonderingen en beperkingen van toepassing zijn.


KLACHTEN

We werken graag met u samen om een eerlijke oplossing te vinden voor eventuele klachten of zorgen die u hebt over privacy en uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt.

U kunt uw rechten uitoefenen en uw klacht rechtstreeks bij ons indienen. Wij nemen dan direct contact met u op om uw klacht zonder onnodige vertraging op te lossen.

Neem in dat geval contact met ons op via e-mail: privacy@wwfint.org.

 
Als u echter van mening bent dat we u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of zorg, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit waar u werkt of woont, of waar de gegevensverwerking heeft plaatsgevonden.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

 
Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in februari 2024.

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken.

Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer het herziene Privacybeleid op deze webpagina wordt gepubliceerd.

U kunt dit beleid van tijd tot tijd raadplegen om de meest recente versie te bekijken.


Contact met ons opnemen

Wanneer u de manier waarop we contact met u opnemen wilt wijzigen, kunt u een e-mail sturen naar contact@wwfint.org, of de opt-out-links volgen in elk marketingbericht dat u wordt toegestuurd.

Als u vragen, klachten of verzoeken hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact opnemen met ons Privacyteam via de onderstaande contactgegevens:

E-mail: privacy@wwfint.org

Contactpersoon: Maithe Lopez Santaella

Adres: Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Zwitserland

 

Als je in Europa bent gevestigd, kunt u contact opnemen met onze aangewezen Europese vertegenwoordiger via onderstaande contactgegevens: 

E-mail: EUrepresentative.WWF@twobirds.com 

Contactpersoon: Bird & Bird AVG-vertegenwoordiger diensten SRL 

Adres: Louizalaan 235, 1050 Brussel - België 

Als u in het Verenigd Koninkrijk woont, kunt u contact opnemen met onze aangewezen vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk via de onderstaande contactgegevens:

E-mail: UKrepresentative.WWF@twobirds.com

Contactpersoon: Bird & Bird AVG-vertegenwoordiger diensten UK 

Adres: 12 New Fetter Lane, EC4A 1JP Londen - Verenigd Koninkrijk