Käyttöehdot

Käyttöehdot

Viimeksi päivitetty: 3. lokakuuta 2023


Luethan nämä käyttöehdot ("Ehdot", "Käyttöehdot") huolellisesti ennen kuin käytät earthour.org -sivustoa ("Nettisivusto") ja Earth Hour -tavaramerkkejä, jotka ylläpitää ja omistaa WWF kansainvälinen ympäristöjärjestö (aiemmin maailman luonnonsäätiö), jonka rekisteröity toimipaikka on Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Sveitsi ("WWF", "meistä", "me" tai "meidän").

 

Käymällä tai käyttämällä tätä nettisivustoa ja Earth Hour -tavaramerkkejä, hyväksyt näiden ehtojen noudattamisen. Jos et hyväksy jotain ehtojen osaa, et saa käyttää nettisivustoa tai Earth Hour -tavaramerkkejä. WWF pidättää oikeuden itsellään käyttää kaikkia lakisääteisiä oikeussuojakeinoja näiden ehtojen ja WWF:n oikeuksien rikkomisen johdosta.

 

 1. Earth Hour -nettisivusto

Earth Hour -nettisivusto on Internet-pohjainen alusta, jonka avulla käyttäjät ("Käyttäjä(t)" tai "sinä") voivat käyttää tietopakettia osallistuakseen ja/tai järjestääkseen tapahtumia ja aloitteita, joiden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ympäristöongelmista ("Tapahtumat"), sekä ladata, käyttää ja jakaa kaikkia saatavilla olevaa käyttäjän tuottamaa tekstiä, grafiikkaa ja muuta materiaalia ("Käyttäjän tuottama sisältö") sekä kaikkia WWF-tapahtumiin ja Earth Hour -aloitteeseen liittyviä oppaita, logoja ja markkinointimateriaaleja ("WWF:n sisältöä") ehtojen mukaisesti ("Palvelut"). Käyttäjän tuottama sisältö ja WWF:n sisältö ovat vapaasti saatavilla nettisivuston kautta henkilökohtaisille tietokoneille ja mobiililaitteille, jotka käyttävät Internetiä, näiden ehtojen mukaisesti.

 

 1. Immateriaalioikeudet ja WWF:n sisältö

Kaikki immateriaalioikeudet WWF:n sisällön (mukaan lukien rajoituksetta kaikki oppaat, logot ja markkinointimateriaalit, jotka WWF on asettanut saataville tapahtumien ja palveluiden yhteydessä) ovat WWF:n tai sen lisenssinantajien yksinomaista omaisuutta.

WWF:n sisältö sisältää myös seuraavat Earth Hour -tavaramerkit ("Earth Hour -tavaramerkit").

 

WWF myöntää sinulle rojaltivapaan, ei-yksinomaisen, rajoitetun, peruuttamiskelpoisen, ei-siirrettävissä olevan, ei luovutettavissa olevan, edelleenlisensoitavissa olevan lisenssin WWF:n sisällön tuottamiseen ja on tuottanut, muokkaamiseen ja on muokannut, julkiseen esittämiseen ja näyttämiseen ainoastaan tapahtumien yhteydessä ja Earth Hour -aloitteen edistämiseksi ei-kaupallisiin tarkoituksiin ja noudattaen kaikkia tässä esitettyjä käyttöehtoja. Jos haluat käyttää Earth Hour -tavaramerkkejä kaupalliseen liiketoimintaan tai voittoa tuottavaan toimintaan liittyvistä syistä, sinun on tehtävä virallinen kirjallinen sopimus WWF:n kanssa.

 

Käyttämällä WWF:n sisältöä, mukaan lukien Earth Hour -tavaramerkit, suostut olla muokkaamatta, muuttamatta, poistamatta, yhdistämättä muihin graafisiin elementteihin tai käyttämättä minkään organisaation nimien rinnalla, mukaan lukien muut logot tai tavaramerkit, tai muulla tavoin vaikuttamatta tai vääristämättä WWF:n sisältöä näkökulmasta tai ulkonäöltään, mukaan lukien, mutta ei rajoitetusti, kirjasintyyppejä, muotoilua, sijoittelua, värejä, mittasuhteita ja muotoja. Sitoudut myös olla käyttämättä WWF:n sisältöä millään tavalla, joka voi vahingoittaa WWF:n mainetta tai nimeä, ja/tai millään tavalla, joka osoittaa tai antaa ymmärtää, että WWF tukee, hyväksyy, sponsoroi tai on sidoksissa mihinkään tuotteisiin, tavaroihin, poliittisiin näkemyksiin tai palveluihin, jotka eivät nimenomaan ole Earth Hour -aloitteen mukaisia. WWF:n sisältöä ja Earth Hour -tavaramerkkejä käyttäessäsi voit viitata itseesi tai organisaatioosi Earth Hour -tukijana, mutta et saa viitata itseesi tai antaa millään tavalla ymmärtää olevasi Earth Hourin tai WWF:n kumppani (virallisesti tai muulla tavalla), ellei sinulla ole virallista kirjallista sopimusta WWF:n kanssa. Sitoudut myös olla poistamatta mitään tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita omistusilmoituksia WWF:n sisällöstä. Käyttämällä Earth Hour -tavaramerkkejä, et saa millään tavoin antaa ymmärtää, että työskentelet tai olet WWF:n edustaja.

WWF pidättää oikeuden tehdä yhteistyötä virallisten yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden kanssa harkintansa mukaan, joille voidaan myöntää tässä esitettyjä oikeuksia laajempia oikeuksia ("Earth Hour -kumppanit"). Kaikki muut yksityishenkilöt ja organisaatiot ovat vain Earth Hourin epävirallisia osallistujia, eikä heillä ole samoja oikeuksia kuin Earth Hour -kumppaneilla, ellei ja kunnes he tekevät virallisen kirjallisen sopimuksen WWF:n kanssa WWF:n harkinnan mukaan.

 

Tämän kohdan määräykset huomioon ottaen hyväksyt Earth Hour -tavaramerkkejä käyttämällä, että et saa millään tavalla rekisteröidä tai yrittää rekisteröidä Earth Hour -tavaramerkkejä tai Earth Hour -tavaramerkkejä muistuttavia tavaramerkkejä – millään alueella ja minkään luokan osalta – tai kyseenalaistaa niitä.

 

Ellei WWF ole kirjallisesti toisin sopinut, on ymmärretty, että WWF voi milloin tahansa ja mistä tahansa syystä peruuttaa WWF:n sisällön käyttöluvan.

 

Kaikkien tavaramerkkien, tekijänoikeuksien, palvelumerkkien, mallien, tekstien, grafiikoiden, kuvien oikeudet, joita ei ole tässä nimenomaisesti myönnetty, pidätetään.

 

 1. Käyttäjän tuottama sisältö

Nettisivusto voi antaa käyttäjille mahdollisuuden ladata, isännöidä, jakaa ja/tai julkaista käyttäjän tuottamaa sisältöä, mukaan lukien rajoituksetta merkinnät, kuvat, kuvakkeet, valokuvat, grafiikat, äänet, musiikki, videot, tekstit, ohjelmistot, palautteet, tiedot, viestit, vastaukset, kysymykset, kommentit, ehdotukset, pisteet, vihjeet, ideat, suunnitelmat, tilaukset, pyynnöt tai muut vastaavat aineistot, pois lukien henkilötiedot lukuun ottamatta näissä ehdoissa mainittuja tapauksia. WWF voi valvoa käyttäjän tuottamaa sisältöä ja poistaa sisällön, jos se katsotaan sopimattomaksi. Tunnustatte täten ja hyväksytte, että WWF ei ota vastuuta mistään käyttäjien toimittamasta sisällöstä tai tiedoista.

 

 1. Hyväksytty käyttö

Olet yksin vastuussa käyttäjän tuottamasta sisällöstä, jonka julkaiset tai lähetät nettisivuston kautta, ja sitoudut olla lähettämättä tai muuten julkaisematta nettisivuston kautta mitään seuraavista:

 

 • Käyttäjän tuottamaa sisältöä, joka on laitonta, herjaavaa, vihamielistä, häiritsevää, uhkaavaa, yksityisyyttä tai julkisuusoikeuksia loukkaavaa, hyväksikäyttöä, vilpillistä, petollista tai muutoin paheksuttavaa tai haitallista;

 

 • Käyttäjän tuottamaa sisältöä, joka on säädytöntä, pornograafista, sopimatonta, irstaata, seksuaalisesti vihjailevaa, mukaan lukien rajoituksetta alastomuutta sisältävät valokuvat, videot tai muu käyttäjän tuottama sisältö. 

 

 • Käyttäjän tuottamaa sisältöä, joka muodostaisi, rohkaisisi tai antaisi ohjeita rikokseen, loukkaisi kenen tahansa osapuolen oikeuksia, vaarantaisi kansallisen turvallisuuden tai joka muutoin aiheuttaisi vastuun tai rikkoisi mitä tahansa paikallista, valtiollista, kansallista tai kansainvälistä lakia;

 

 • Käyttäjän tuottamaa sisältöä, joka saattaa loukata tai rikkoa minkä tahansa osapuolen patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta tai muuta omistusoikeutta;

 

 • Käyttäjän tuottamaa sisältöä, joka esiintyy jonain henkilönä tai tahona tai muutoin vääristää yhteytesi johonkin henkilöön tai tahoon;

 

 • ei-toivottuja viestejä, jotka sisältävät promootiota, poliittista kampanjointia, mainontaa, kehotuksia tai ehdotuksia siitä, että WWF tukisi jotakin julkista virkaa hakevaa ehdokasta;

 

 • minkäänlainen väärä esitys itsestäsi WWF:n virkailijana, työntekijänä, edustajana tai virallisena tiedottajana tai vääränlainen esitys siitä, että keräät varoja tai lahjoituksia WWF:lle;

 

 • mikä tahansa käyttäjän tuottama sisältö, joka voi millään tavoin vahingoittaa WWF:n mainetta tai nimeä;

 

 • kolmansien osapuolten yksityiset tai henkilökohtaiset tiedot, mukaan lukien rajoituksetta: valokuvat, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, sosiaaliturvatunnukset ja luottokorttinumerot;

 

 • viruksia, vioittuneita tietoja tai muita haitallisia, häiritseviä tai tuhoisia tiedostoja; ja

 

 • Käyttäjän tuottamaa sisältöä, joka on – tai on WWF:n yksinomaisen harkinnan mukaan katsottu sellaiseksi – paheksuttavaa, haitallista tai joka rajoittaa tai estää muita henkilöitä käyttämästä palveluita tai nauttimasta niistä, tai joka voi altistaa WWF:n tai nettisivuston käyttäjät mille tahansa vahingolle tai vastuulle, tai joka on lakisääteisesti poistettava tai tehtävä yksityiseksi.

 

 1. Käyttäjän tuottaman sisällön lähettäminen

Kun lähetät käyttäjän tuottamaa sisältöä nettisivustolle kommentoimalla, sähköpostitse, lataamalla, linkittämällä, tekstiviestillä ja/tai MMS:llä tai millä tahansa muulla tavalla, myönnät WWF:lle jatkuvan, maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, ei-yksinomaisen, siirrettävissä ja edelleenlisensioitavissa olevan lisenssin käyttäjän tuottaman sisällön tuottamiseen ja on tuottanut, muokkaamiseen ja on muokannut, julkiseen esittämiseen ja näyttämiseen, sekä jakaa jäljennettyjä ja muokattuja kopioita WWF:n voittoa tavoittelemattoman ja liiketoimintansa edistämiseksi ja toteuttamiseksi tarvitsemassa laajuudessa. Tämä edellä mainittu lisenssi on voimassa niin kauan kuin käyttäjän tuottama sisältö on saatavilla nettisivustolla.

 

Kun muut nettisivuston käyttäjät pääsevät käsiksi käyttäjän tuottamaan sisältöön tai lataavat sen, annat näille käyttäjille myös jatkuvan, maailmanlaajuisen, rojaltivapaan ja ei-yksinomaisen luvan tuottaa ja on tuottanut, muokata ja on muokannut, esittää julkisesti ja näyttää tällaista käyttäjän tuottamaa sisältöä sekä jakaa jäljennettyjä ja muokattuja kopioita tällaisesta käyttäjän tuottamasta sisällöstä omaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöönsä.

 

Sinun on harkittava huolellisesti, kun valitset sopivia aiheita ja aihepiirejä nettisivustolle lähetettäviin valokuviin tai videoihin. Huomaa, että yksityisyyden suojaa koskevat lait suojaavat henkilöitä heidän valo- tai videokuvaamisensa osalta, joten älä lataa valokuvia tai videoita, joissa näkyy selvästi muiden henkilöllisyys, ellei sinulla ole heidän kirjallista lupaansa siihen. Sinun on aina pyydettävä ja saatava yksityishenkilöiden suostumus valo- tai videokuvaamiseen (ja saatava tämä kirjallisesti) sekä valokuvien tai videoiden lähettämiseen nettisivustolle (ja saatava tämä kirjallisesti).

 

Mikä tahansa käyttäjän tuottama sisältö, joka ei ole edellä mainittujen ehtojen mukaista, on ehdottomasti kielletty. WWF nimenomaisesti kieltäytyy kaikesta vastuusta, joka johtuu käyttäjän tuottamasta sisällöstä tai liittyy siihen.

 

WWF:llä on oikeus harkintansa mukaan poistaa nettisivustolta – tilapäisesti tai pysyvästi – mikä tahansa käyttäjän tuottama sisältö, jonka ei katsota olevan tämän sopimuksen vaatimusten tai sovellettavien lakien ja asetusten mukaista.

 

 1. Vastuuvapauslauseke

Nettisivusto ja WWF:n sisältö voivat sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten omistamiin tai ylläpitämiin sivustoihin Internetissä, mukaan lukien rajoituksetta nettisivuston erillinen kaupankäynnin osio (https://wwf.teemill.com/terms-of-use/) sekä tapahtuman järjestäjän tai Earth Hour -kumppanin nettisivusto ja mikä tahansa muu käyttäjien nettisivustolle lataama hyperlinkki. Jos päätät käyttää tällaisia linkkejä tällaisille sivustoille pääsemiseksi, suostut tarkistamaan ja hyväksymään niiden erityiset käyttöehdot ennen käyttöä. Käytät kolmannen osapuolen sivustoja omalla vastuullasi. WWF kieltäytyy kaikesta vastuusta, joka liittyy tällaisiin kolmansien osapuolten sivustoihin tai palveluihin.

 

Lisäksi hyväksyt, että WWF ylläpitää virtuaalista alustaa, jonka tarkoituksena on auttaa tapahtumiin osallistumisessa ja niiden järjestämisessä, ja että WWF ja sen henkilökunnan jäsenet, alihankkijat ja muut millään tavalla liittyvät henkilöt eivät ole vastuussa suoraan tai välillisesti mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen tapahtumien toteuttamisesta tai sen yhteydessä, eikä myöskään kolmansien osapuolten sisällön käytöstä tai siihen luottamisesta, mukaan lukien rajoituksetta käyttäjien tuottama sisältö, tavarat tai palvelut, jotka ovat saatavilla kolmansien osapuolten sivustoilla, palveluissa tai niiden kautta, mukaan lukien tällaisten kolmansien osapuolten sisällön, tavaroiden tai palveluiden sopimaton, epäasianmukainen tai vilpillinen käyttö.

 

Tämän nettisivuston, sekä sen sisällön ja käyttäjän tuottaman sisällön on tarjonnut WWF "sellaisena kuin se on" ja "sellaisena kuin se on saatavilla". WWF ei takaa, että nettisivusto toimii keskeytyksettä, virheettömästi tai ilman viruksia. WWF pidättää oikeuden tarkistaa nettisivustoa tai peruuttaa pääsyn siihen milloin tahansa ilmoittamatta etukäteen. WWF ei myönnä myöskään mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita, mukaan lukien rajoituksetta takuut omistusoikeudesta, loukkaamattomuudesta, myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, saatavuudesta, tarkkuudesta, luotettavuudesta tai näiden sivujen sisällöstä.

 

 1. Muutokset

Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot milloin tahansa.

 

 1. Koko sopimus

Nämä ehdot muodostavat käyttäjän ja WWF:n välisen koko sopimuksen, joka koskee palveluita ja nettisivustoa.

 

 1. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Ellei Euroopan unionin jäsenvaltion tai muun lainkäyttöalueen pakottavasta lainsäädännöstä toisin vaadita, suostut siihen, että kaikkiin asioihin, jotka liittyvät nettisivuston käyttöön, sisältöön ja tavaramerkkeihin, mukaan lukien kaikki riidat, sovelletaan Sveitsin lakia käyttäen ja että kaikki nettisivustosta ja palveluista johtuvat tai niihin liittyvät riidat ratkaistaan yksinomaan Geneven tuomioistuimessa, Sveitsissä.

 

 1. Henkilötiedot

Rekisteröimällä henkilötietosi käyttäjätilin rekisteröinnin yhteydessä ilmoitat lukeneesi tietosuojakäytäntömme (mukaan lukien evästeiden käytön).

 

 1. Sopimuksen siirtäminen

WWF:llä on oikeus milloin tahansa luovuttaa ja/tai siirtää nämä ehdot kokonaan tai osittain kenelle tahansa osapuolelle.

 

 1. Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää näistä ehdoista, ota yhteyttä osoitteeseen contact@earthhour.org.