Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

HODINA ZEMĚ / WWF-World Wide Fund for Nature (WWF-International)

Poslední změna: 16. února 2024

V Hodině Země / WWF – WORLD WIDE FUND FOR NATURE (DŘÍVE WORLD WILDLIFE FUND) – nebo „WWF International“ – se při realizaci naší zásadní ochranářské a konzervační práce spoléháme na podporu jednotlivců, jako jste vy. 

 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje a data, které o vás shromažďujeme. Zavázali jsme se k transparentnosti, minimalizaci údajů a dat a odpovědnosti. Níže vysvětlujeme, jak jsou v rámci naší spolupráce shromažďovány vaše osobní údaje a jak tyto údaje a data použijeme.
 • Dodržování ochrany dat údajů je pro nás velmi důležité. Proto respektujeme vaše práva tím, že podnikneme všechny přiměřené kroky s cílem zajistit, že vaše informace budou v bezpečí.
 • Osobní údaje shromažďujeme při prohlížení webové stránky nebo když realizujeme průzkum potenciálních dárců s cílem přispět na naši věc a kdykoli s námi spolupracujete. Shromažďování těchto nezbytných osobních údajů a dat pomáhá zefektivnit naši komunikaci a dosáhnout našich cílů a poslání.


Kdo jsme a co děláme

 • WWF Network je globální nezisková organizace, jejímž posláním je zastavit degradaci přírodního prostředí na Zemi a vybudovat budoucnost, ve které lidé budou žít v harmonii s přírodou.
 • WWF International je Sekretariát WWF Network se sídlem na adrese Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Švýcarsko.
 • Úlohou Sekretariátu je vést a koordinovat síť WWF kanceláří po celém světě.
 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze údajů, získaných a zpracovaných WWF-International. Zásady ochrany osobních údajů ostatních WWF kanceláří naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů příslušné WWF kanceláře na jejich příslušných webových stránkách.


Údaje a data, které o vás shromažďujeme

Můžeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje a data při každé vaší komunikaci s námi.

Můžeme o vás shromažďovat tyto osobní údaje a data:

 • Vaše jméno, vaše země/kraj a/nebo e-mailová adresa
 • Informace, které zadáte vy osobně na naši webové stránce
 • Detailní informace o vaší návštěvě našich webových stránek, včetně technických informací, jako je IP adresa, kterou používáte k přístupu na webové stránky, vaše geolokace, typ vašeho prohlížeče poskytovatele internetových služeb (ISP) a verze
 • Pokud se účastníte námi propagované nebo pořádané akce, obrázky nebo audiovizuální obsah
 • Vaše aktivní účast v kampaních Hodiny Země
 • Finanční informace pro dary v rámci procesů due diligence: know-your-customer (KYC) a know-your-business (KYB); ty nám pomáhají předcházet podvodům a praní špinavých peněz
 • Můžeme také získat osobní údaje a data o jednotlivcích, kteří mohou mít zájem stát se dárcem pro naší organizaci. Pouze v těchto omezených případech můžeme kromě přímo poskytnutých informací, shromažďovat také informace o vás z veřejně dostupných zdrojů, jako je vaše povolání nebo zájmy

 

Nezletilí do 14 let

Není ti ještě 14 let? 

Pak požádej své rodiče (nebo osobu, která je za tebe zodpovědná) o svolení se s námi spojit na naší webové stránce. Požádejte je, aby si s tebou přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů.

WWF International se specificky nezaměřuje na nezletilé. Nemůžeme však pokaždé kontrolovat věk návštěvníků našich stránek. Pokud si myslíte, že jsme mohli neúmyslně shromáždit údaje o nezletilé osobě bez souhlasu rodičů, kontaktujte nás a my tato data z našich záznamů vymažeme.


Když shromažďujeme vaše Osobní údaje

Shromažďujeme je například, když:

 • Jste podporovatelem WWF nebo Hodiny Země
 • Jste účastníkem akce WWF nebo Hodiny Země
 • Jste s námi dobrovolníkem
 • Přispíváte nám na podporu naší věci
 • Vyžadujete od nás informace nebo se přihlašujete k odběru našich newsletterů nebo newsletterů našich lokálních WWF kanceláří. 
 • Podepisujete petici nebo se zapájíte do jedné z našich kampaní Hodina Země nebo WWF
 • Navštěvujete jednu z našich webstránek 
 • Navštěvujete naše stránky na sociálních sítích
 • Když se účastníte akcí Hodiny Země nebo WWF 
 • Když nás kontaktujete nebo se s námi spojíte, abyste se stali podporovatelem WWF jiným způsobem, než je uvedeno výše


Sociální sítě

 • V závislosti na vašem nastavení nebo Zásadách ochrany osobních údajů pro sociální média a služeb zasílání zpráv, jako je Facebook, TikTok, Instagram a Twitter, nám můžete udělit oprávnění k přístupu k vaším osobním údajům, jako je jméno a e-mailová adresa, přímo z těchto účtů nebo služeb.
 • V našich kanálech sociálních médií, jako je Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, TikTok a Instagram se používají zásuvné plug-in moduly sociálních médií a Ad-Pixels. Pokud je aktivujete kliknutím, operátoři příslušných sociálních sítí mohou zaregistrovat, že jste na naší webové stránce a používat tyto informace pro jejich účely a na vlastní odpovědnost.
 • Webstránky třetích stran, včetně kanálů sociálních médií třetích stran, mají své vlastní Zásady ochrany osobních údajů. Když na některé z navštívených webstránek poskytnete osobní údaje, podléháte Zásadám ochrany osobních údajů této webové stránky, nikoli Zásadám ochrany osobních údajů WWF. Před odesláním online jakýchkoli osobních údajů vám doporučujeme přečíst si jejich Zásady ochrany osobních údajů.


Soubory cookies

Když navštívíte kteroukoli z našich WWF webstránek, shromažďujeme ve vašem prohlížeči vaše osobní údaje, většinou ve formě cookies. Tyto shromážděné informace slouží ke zlepšení funkcionalit a výkonu našich webstránek využitím analýzy a parametrů dat založených na uskutečněných událostech a ke zlepšení a adaptabilitě vaší zkušenosti s námi.

 • Některé soubory cookies jsou pro používání našich webstránek nezbytné a nelze je vypnout (dále také jako „Nezbytné soubory cookies“), ale jiné soubory cookies používané pro řadu účelů, jako je například marketing, analýzy a statistiky, nejsou nezbytné. 
 • Máte možnost se přihlásit a kliknout na jedno z těchto tlačítek: „Přijmout všechny soubory cookies“, „Odmítnout všechny soubory cookies (kromě nezbytných souborů cookies)“ nebo „Spravovat mé volby“, čímž získáte možnost rozhodnout se, které nepodstatné soubory cookies zvolíte.
 • Kliknutím na „Odmítnout všechny soubory cookies“ budete mít přístup k našim webstránkám, ale vaše zkušenosti jako klienta mohou být ovlivněny. Přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookies pro více informací.


Náš legální základ pro zpracování vašich osobních údajů

 • Všechny naše používání osobních údajů mají právní základ ke zpracování a jsou v souladu s platnými národními zákony a Nařízeními o ochraně osobních údajů, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR) a Federálním zákonem o ochraně údajů Švýcarska. 
 • Tyto zákony po nás vyžadují zpracovat osobní údaje pouze tam, kde pro to máme platný legální základ. 
 • Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje na bázi těchto právních základů:
 • Výkon smlouvy: Pokud potřebujeme uzavřít nebo jsme s vámi uzavřeli smlouvu, například s cílem poskytnout vám službu, o kterou jste požádali nebo vás zaměstnávali jako konzultanta, poskytovatele služeb nebo zaměstnance.

Legitimní zájem: Tam, kde je to nezbytné pro legitimní zájmy naší WWF International jako neziskové organizace pro životní prostředí, zároveň vaše zájmy a základní práva, zájmy a svobody nepřevažují tyto zájmy společnosti. Legitimní zájmy WWF International zahrnují správu naší organizace, ta představuje získávání finančních prostředků na realizaci našich operací a strategickou práci zahrnující: obhajobu, kampaně, budování povědomí o ekologických výzvách a řešeních a získávání finančních prostředků na konzervační práce.Zahrnuje také zasílání marketingových materiálů a lepší porozumění našim podporovatelům.

 • Legální povinnost: Tam, kde potřebujeme splnit legální nebo regulační povinnost.
 • Souhlas: Potřebujeme získat váš konkrétní souhlas se zpracováním a shromažďováním jakéhokoli audiovizuálního materiálu, na základě kterého vás lze identifikovat.
 • Potřebujeme také získat souhlas se zpracováním jakýchkoli osobních údajů týkajících se nezletilých osob nebo jakýchkoli zvláštních kategorií zpracování osobních údajů definovaných zákony a předpisy o ochraně osobních údajů.


Proč shromažďujeme a používáme tyto osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme k:

 • Povolení administrace našich podporovatelů
 • Umožnění našim fundraisingovým programům získávat příspěvky na dobrý účel WWF
 • Informování vás o našich akcích a kampaních 
 • Zapojení dobrovolníků a aktivistů
 • Dodržování legální povinnosti a pro naše interní provozní účely

Neposkytujeme osobní údaje třetím stranám pro komerční účely.


S kým můžeme sdílet vaše osobní údaje

 • Naši auditoři
 • Naši poskytovatelé IT služeb
 • Naše kanceláře v síti WWF
 • Naši partneři nebo poskytovatelé služeb pověření realizací nebo organizací našich projektů nebo akcí. Tito partneři nebo poskytovatelé služeb nemají povoleno používat vaše osobní údaje k jiným účelům, než je poskytování služeb pro naši společnost. 
 • V případě potřeby také donucovacím orgánům, soudům, regulačním a vládním orgánům.


Přeshraniční transfer

 • Vaše osobní údaje a data mohou být sdíleny v rámci naší sítě kanceláří WWF a našich sub-zpracovatelů, kteří mohou naším jménem zpracovávat vaše osobní údaje také mimo Evropu na základě Smlouvy o zpracování údajů.
 • WWF International bude zpracovávat osobní údaje a data mimo EHP a v souladu s platnými národními zákony o ochraně údajů podle země bydliště subjektu údajů nebo umístění země, kterou umožňuje VPN (Virtual Private Network - virtuální privátní síť).
 • Pro mezinárodní přenos dat využíváme adekvátní uznávané mechanismy, jako je Model standardní smluvní klauzule EU, cílem je dodržet zákony na ochranu dat a související předpisy.


Jak uchováváme vaše osobní údaje a data v bezpečí

 • Naším cílem je garantovat přiměřená ochranná opatření, udržet vaše osobní údaje v bezpečí a chránit vaše osobní údaje před vystavením, ztrátou, neoprávněným přístupem nebo porušením zabezpečení těchto údajů.
 • K ochraně vašich osobních údajů a dat používáme vhodné fyzické, technické a manažerské kontroly, odpovídající adekvátním mechanismům. Například k ochraně dat při přenosu používáme šifrování, naše IT infrastruktura je chráněna a pravidelně monitorována před hrozbami kybernetické bezpečnosti.
 • Používáme také techniky pseudonymizace údajů a dat. Cílem je garance, že osobní údaje nebudou identifikovat vás jako osobu.

 

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje a data – Uchovávání (retence) údajů

 • Vaše osobní údaje a data budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účel, pro který byly původně shromážděny. 
 • Může být použit validní sekundární účel, jako je statistická nebo historická analýza, případně splnění jakýchkoli právních, regulačních, účetních nebo ohlašovacích požadavků.
 • Každá kategorie shromažďovaných osobních údajů a dat má určitou dobu uchovávání, zohledňuje se povaha osobních údajů, množství a konkrétní účel shromažďování a zpracování těchto osobních údajů a dat.


Marketingové preference

 • Naše komunikace obsahují jasné otázky ohledem vašich marketingových preferencí a zahrnujeme také informace o tom, jak se odhlásit v situaci, když vám zasíláme přímo relevantní marketingové materiály. V případě e-mailů je to prostřednictvím odkazu pro odhlášení.
 • Vaše marketingové preference můžete změnit kdykoli, když se nás rozhodnete kontaktovat.


Odhlášení se z odběru newsletteru

 • Z odběru se můžete odhlásit kdykoli a my vám přestaneme zasílat marketingové materiály a newsletter. Můžete nás kontaktovat na této e-mailové adrese: supportercare@wwfint.org. Uchováme si záznamy o vašich kontaktních údajích a příslušných relevantních informacích s cílem vyhovět vaší žádosti nebýt dále kontaktováni.
 • Kdykoli budete chtít změnit způsob kontaktu, zašlete nám e-mail na adresu supportercare@wwfint.org, případně použijte linky pro odhlášení v jakékoli marketingové zprávě, kterou jsme vám zaslali.


Jaká jsou vaše práva

Podle platných zákonů a Nařízení o ochraně osobních údajů a dat se na vaše osobní údaje a data vztahují různá práva, jako například:

 • Právo na přístup – Právo požadovat informace a poskytnutí souhrnu, jaké osobní údaje o vás máme. Umožní vám obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, v elektronické podobě.
 • Právo na rektifikaci (opravu) – Právo požadovat, abychom opravili, aktualizovali nebo modifikovali osobní údaje, které o vás uchováváme. Tento krok nám umožňuje mít vaše osobní údaje vždycky aktuální a přesné. Také nám umožní opravit neúplné nebo nepřesné údaje, které o vás evidujeme.
 • Právo být zapomenut/na výmaz – Právo požádat nás o vymazání osobních údajů a dat, pokud neexistuje žádný oprávněný důvod pro zpracování a to za určitých okolností. Pokud nebudeme moci vyhovět vaší žádosti, protože jsme legálně povinni nebo oprávněni si je ponechat, upozorníme vás na tuto skutečnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů – Právo požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů osoby, je-li to možné.
 • Právo požadovat přenositelnost osobních údajů – Právo požadovat přenos vašich osobních údajů a dat od jednoho poskytovatele služeb k jinému v elektronickém formátu a strojově čitelném stavu.
 • Právo vznést námitku proti zpracování – Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a dat, pokud se domníváte, že má dopad na vaše základní práva a svobody. Rádi bychom vás upozornili, že v některých případech budou existovat závažné důvody, pro které jsme ze zákona povinni nebo oprávněni nadále zpracovávat vaše osobní údaje a jsme schopni vám je demonstrativně prokázat.
 • Právo souhlas kdykoli odvolat – Právo svůj souhlas kdykoli odvolat v situaci, kdy jsme vás požádali o souhlas se zpracováním vašich údajů.

Podle GDPR (Článek 17 (c)) a švýcarského Federálního zákona o ochraně údajů (FDPA) (Článek 20) mohou platit výjimky a omezení.


STÍŽNOSTI

Jsme odhodláni spolupracovat s vámi s cílem dosáhnout spravedlivého vyřešení jakékoli stížnosti nebo obavy, které byste mohli mít ohledně soukromí a vašich námi zpracovávaných osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit a následně vznést svou stížnost přímo u nás a my vás budeme obratem kontaktovat s cílem vyřešit vaši stížnost bez zbytečného odkladu.

V takovém případě nás prosím kontaktujte na e-mail: privacy@wwfint.org.

Pokud se však domníváte, že vám nedokážeme s vaší stížností nebo obavou pomoct, máte právo podat stížnost u Dozorového úřadu v oblasti, kde pracujete nebo bydlíte nebo kde došlo ke zpracování osobních údajů.

 

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

 Tyto zásady byly naposledy aktualizovány v únoru 2024.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času doplnit, upravit nebo aktualizovat.

Jakékoli změny těchto Zásad ochrany osobních údajů vstoupí v platnost, jakmile budou revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejněny na této webové stránce.

Možná pro vás bude vhodné čas od času zkontrolovat tyto Zásady pro zobrazení naší nejnovější verze.


Jak nás kontaktovat

Kdykoli budete chtít změnit způsob, jakým vás kontaktujeme, zašlete nám e-mail na adresu contact@wwfint.org nebo použijte odkazy pro odhlášení v jakékoli námi zaslané marketingové zprávě.

Máte-li jakékoli dotazy, stížnosti nebo požadavky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím náš Tým pro ochranu osobních údajů pomocí níže uvedených kontaktů:

Email: privacy@wwfint.org

Hlavní kontakt: Maithe Lopez Santaella

Adresa: Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Švýcarsko

 

Pokud máte sídlo v Evropě, můžete kontaktovat našeho vyjmenovaného evropského zástupce využitím níže uvedených kontaktních údajů: 

E-mail: EUrepresentative.WWF@twobirds.com 

Hlavní kontakt: Bird & Bird GDPR Representative Services SRL 

Adresa: Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles - Belgie 

Pokud máte sídlo ve Spojeném království, můžete kontaktovat našeho jmenovaného zástupce pro Spojené království využitím níže uvedených kontaktních údajů:

E-mail: UKrepresentative.WWF@twobirds.com

Hlavní kontakt: Bird & Bird GDPR Representative Services UK 

Adresa: 12 New Fetter Lane, EC4A 1JP Londýn - Spojené království