Условия за ползване

Условия за ползване

Последна актуализация: 3 октомври 2023 г.

Моля, прочетете внимателно тези условия за ползване („Условия“, „Условия за ползване“), преди да използвате уебсайта earthour.org („Уебсайт“) и търговските марки на Часа на Земята, управлявани и притежавани от WWF-Световен фонд за природата (преди известен като Световен фонд за дивата природа ) със седалище: Rue Mauverney 28, 1196 Гланд, Швейцария („WWF“, „нас“, „ние“ или „наш“).

 

Чрез достъпа или използването на този Уебсайт и ползването на търговските марки на Часа на Земята, Вие се съгласявате да спазвате настоящите Условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от Условията, не трябва да влизате в Уебсайта или да използвате търговските марки на Часа на Земята. WWF си запазва правото да приложи всякакви правни средства, налични по закон, за всяко нарушение на тези Условия и правата на WWF.

 

 1. Уебсайт на Часа на Земята

Уебсайтът на Часа на Земята е интернет-базирана платформа, която позволява на потребителите („Потребител(и)“ или „Вие“) да получат достъп до информационен комплект, за да участват и/или организират събития и инициативи, насочени към популяризиране на проблемите на околната среда („ Събития"), както и да теглят, качват, използват и споделят целия наличен генериран от потребителите текст, графики и други материали („Генерирано от потребителите съдържание"), както и всички ръководства, логота и маркетингови материали, предоставени от WWF във връзка със Събитията и с инициативата „Часът на Земята“ („Съдържание на WWF“), които са предмет на Условията („Услуги“). Генерираното от потребителите съдържание и съдържанието на WWF, които са предмет на настоящите Условия, се предоставят безплатно на Уебсайта и са достъпни чрез интернет за персонални компютри и мобилни устройства.

 

 1. Права на интелектуална собственост и съдържание на WWF

Всички права на интелектуална собственост върху Съдържанието на WWF (включително и без ограничение – всякакви ръководства, логота и маркетингови материали, предоставени от WWF във връзка със Събитията и Услугите) са изключителна собственост на WWF или неговите лицензодатели.

Съдържанието на WWF включва също следните търговски марки на Часа на Земята („Търговски марки на Часа на Земята“).

 

WWF ви предоставя безвъзмезден неизключителен, ограничен, отменим, непрехвърляем и неподлежащ на преотстъпване и сублицензиране лиценз за използване, възпроизвеждане, модифициране, публично представяне и показване на Съдържанието на WWF, единствено във връзка със Събитията и за популяризиране на инициативата „Часът на Земята“, само за некомерсиални цели и предмет на всички допълнителни настоящи правила и условия. В случай, че желаете да използвате търговските марки на Часа на Земята по причини, свързани с търговски бизнес или печалба, трябва да сключите официално писмено споразумение с WWF.

 

С използването на съдържанието на WWF, включително на търговските марки на Часа на Земята, Вие се съгласявате да не модифицирате, променяте, премахвате, комбинирате с други графични елементи или да използвате с имена на организации, включително други логота или търговски марки, или по друг начин да не повлиявате или изкривявате в перспектива или външен вид съдържанието на WWF, включително, но не ограничено единствено до шрифта, дизайна, подредбата, цветовете, пропорциите и формата. Вие също се съгласявате да не използвате съдържанието на WWF по начин, който може да навреди на репутацията или името на WWF и/или по какъвто и да е начин, който показва или предполага, че WWF подкрепя, одобрява, спонсорира или е свързана с продукти, стоки, политически възгледи или услуги, които не съответстват с инициативата „Часът на Земята“. При използването на съдържанието на WWF и търговските марки на Часа на Земята можете да наричате себе си или Вашата организация „поддръжник на Часа на Земята“, но не трябва да се самоназовавате или да загатвате по какъвто и да е начин, че сте партньор (официален или друг) на Часа на Земята или WWF, освен ако нямате официално писмено споразумение с WWF. Освен това се съгласявате да не премахвате никакви бележки за авторски права, търговски марки или други права на собственост от съдържанието на WWF. При използването на търговските марки на Часа на Земята не трябва да внушавате по никакъв начин, че работите за или сте агент на WWF.

WWF си запазва правото да работи с официални партньори и спонсори по свое усмотрение, на които могат да бъдат разрешени права, надхвърлящи тези, които се съдържат тук („Партньори на Часа на Земята“). Всички останали лица и организации са само неофициални участници в Часа на Земята и нямат същите права като партньорите на Часа на Земята, освен и докато не сключат официално писмено споразумение с WWF по преценка на WWF.

 

Като се имат предвид разпоредбите на този раздел, с използването на търговските марки на Часа на Земята, Вие се съгласявате, че по никакъв начин няма да регистрирате или да се опитвате да регистрирате търговските марки на Часа на Земята или търговски марки, подобни на търговските марки на Часа на Земята – на която и да е територия и за всеки клас – или да ги оспорвате.

 

Освен ако не е договорено друго писмено от WWF, се разбира, че WWF може да отмени лиценза за използване на съдържанието на WWF по всяко време и по каквато и да е причина.

 

Всички права върху търговски марки, авторски права, марки за услуги, дизайни, текстове, графики, снимки, които не са изрично предоставени тук, са запазени.

 

 1. Генерирано от Потребителите съдържание

Уебсайтът може да позволи на Потребителите да качват, теглят, хостват, споделят и/или публикуват генерирано от потребителите съдържание, включително и без ограничение: записи, изображения, иконки, снимки, графики, звуци, музика, видеоклипове, текстове, софтуер, отзиви, данни, съобщения, отговори, въпроси, коментари, предложения, резултати, съвети, идеи, планове, поръчки, искания или други подобни или всякакви други материали, с изключение на лични данни, различни от предвидените в настоящите Условия. Генерираното от потребителите съдържание може да бъде модерирано от WWF и премахнато, ако бъде счетено за неподходящо. С настоящото потвърждавате и се съгласявате, че WWF не поема никаква отговорност за съдържание или информация, предоставена от Потребителите.

 

 1. Допустима употреба

Вие носите пълната отговорност за генерираното от потребителите съдържание, което публикувате или предавате чрез Уебсайта, и се съгласявате да не поствате, предавате или публикувате по друг начин на Уебсайта което и да е от следните:

 

 • Генерирано от потребителите съдържание, което е незаконно, клеветническо, насаждащо омраза, тормозещо, заплашително, нарушаващо правата за поверителност или публичност, злоупотребяващо, подстрекаващо, измамно или по друг начин неприемливо или вредно;

 

 • Генерирано от потребителите съдържание, което е нецензурно, порнографско, неприлично, непристойно, предизвикващо сексуални асоциации, включително, но без да се ограничава до снимки, видеоклипове или друго генерирано от потребителите съдържание, съдържащо голота. 

 

 • Генерирано от потребителите съдържание, което представлява, насърчава или предоставя инструкции за престъпление, нарушава правата на която да е страна, застрашава националната сигурност или по друг начин би създало риск или би нарушило местно, държавно, национално или международно право;

 

 • Генерирано от потребителите съдържание, което може да наруши или погази патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право или друго интелектуално право или правото на собственост на която и да е страна;

 

 • Генерирано от потребителите съдържание, което се представя за частно или юридическо лице или по друг начин представя погрешно връзката Ви с физическо или юридическо лице;

 

 • непоискани съобщения, съдържащи промоции, политически кампании, реклами, призиви или предложения за одобрение от WWF на който и да е кандидат за публична длъжност;

 

 • всякакво невярно представяне на себе си като служител, агент или официален говорител на WWF или всякакво невярно представяне, че набирате средства или дарения за WWF;

 

 • всякакво генерирано от потребителите съдържание, което може по някакъв начин да навреди на репутацията или името на WWF;

 

 • поверителна или лична информация на която и да е трета страна, включително, на без да се ограничава единствено до снимки, адреси, телефонни номера, имейли, номера на социално осигуряване и номера на кредитни карти;

 

 • вируси, повредени данни или други вредни, подривни или разрушителни файлове; и

 

 • генерирано от потребителите съдържание, което е – или се счита за такова по усмотрение на WWF – неприемливо, вредно или което ограничава или възпрепятства всяко друго лице да използва или да се наслаждава на Услугите, или което може да изложи WWF или потребителите на Уебсайта на каквато и да е вреда или отговорност от всякакво естество, или което по закон трябва да бъде изтрито или направено поверително.

 

 1. Изпращане на генерирано от потребителите съдържание

При изпращането на каквото и да е генерирано от потребителите съдържание на Уебсайта чрез коментари, по имейл, чрез качване, свързване, SMS и/или MMS и всякакви други достъпни за вас средства, вие предоставяте на WWF постоянен, международен, безвъзмезден, неизключителен, неподлежащ на преотстъпване и сублицензиране лиценз за използване, възпроизвеждане, модифициране, публично представяне и показване на такова генерирано от потребителите съдържание и разпространение на възпроизведени и модифицирани копия от него до степента, изисквана от WWF, за популяризиране и осъществяване на нестопанската му цел и бизнес дейности. Лицензът, за който се говори по-горе, остава в сила, докато Вашето генерирано от потребителите съдържание е достъпно на Уебсайта.

 

Когато останалите потребители на Уебсайта получат достъп или изтеглят Вашето генерирано от потребителите съдържание, Вие също предоставяте на тези потребители постоянен, международен, безвъзмезден и неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, модифициране, публично представяне и показване на такова генерирано от потребителите съдържание и правото да разпространяват възпроизведени и модифицирани копия на такова генерирано от потребителите съдържание за лична и некомерсиална употреба.

 

Трябва внимателно да подберете подходящи теми за снимки или видеоклипове, изпращани на Уебсайта. Моля, имайте предвид, че законите за поверителност защитават лицата, що се отнася до тяхното заснимане или видеозапис, затова, моля, не качвайте снимки или видеоклипове, които ясно показват самоличността на други, освен ако нямате тяхното писмено разрешение. Винаги трябва да искате и да получите съгласието на лицата да бъдат фотографирани или записани на видео (и това да бъде документирано писмено), както и за изпращане на вашите снимки или видеоклипове на Уебсайта (и това да бъде документирано писмено).

 

Всяко генерирано от потребителите съдържание, което не отговаря на горепосоченото, е строго забранено. WWF изрично отхвърля всякаква отговорност, произтичаща или свързана с генерираното от потребителите съдържание.

 

WWF има правото по свое усмотрение да премахне от Уебсайта – временно или за постоянно – всяко генерирано от потребителите съдържание, което се счита за несъответстващо на изискванията по-долу или на който и да е приложим закон и наредба.

 

 1. Отказ от отговорност

Уебсайтът и Съдържанието на WWF могат да включват хиперлинкове към сайтове в Интернет, които са собственост или се управляват от трети страни, включително, но без да се ограничават до отделен раздел за електронна търговия на Уебсайта (https://wwf.teemill.com/terms-of-use/), както и всеки уебсайт на организатор на събитие или партньор на Часа на Земята и всяка друга хипервръзка, качена на Уебсайта от потребителите. Ако решите да използвате такива линкове за достъп до такива сайтове, се съгласявате да преглеждате и приемете техните специфични условия за използване, преди да ги използвате. Влизате в сайтовете на трети страни на Ваш собствен риск. WWF отхвърля всякакво задължение или отговорност, произтичащи от такива сайтове или услуги на трети страни.

 

Освен това потвърждавате и се съгласявате, че WWF хоства виртуална платформа, насочена към подпомагане на участието и организирането на Събития, и че WWF и членовете на техния персонал, техните изпълнители и други субекти, свързани по какъвто и да е начин с тях, няма да носят отговорност или да са виновни, пряко или непряко, за всякакви щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с изпълнението на Събитията, нито с използване или разчитане на съдържание на трети страни, включително, но без да се ограничава до генерирано от потребителите съдържание, налични стоки или услуги на или чрез сайтове или услуги на трети страни, включително неподходящо, неправилно или измамно използване на съдържание, стоки или услуги на такива трети страни.

 

Този уебсайт, както и съдържанието и генерираното от потребителите съдържание в него, се предоставят от WWF на принципа „какъвто е“ и „какъвто е наличен“. WWF отхвърля всякакви гаранции, че Уебсайтът ще бъде непрекъснат, без грешки или вируси. WWF си запазва правото да преразгледа Уебсайта или да оттегли достъпа до него по всяко време, без да ви уведомява предварително. WWF също отхвърля всякакви изрични или подразбиращи се гаранции, включително, но без да се ограничава до гаранции за собственост, ненарушение, продаваемост, годност за определена цел, наличност, точност, надеждност или съдържание на тези страници.

 

 1. Промени

Запазваме си правото по наше усмотрение по всяко време да променяме или заменяме тези Условия за ползване.

 

 1. Цялостно споразумение

Тези Условия представляват цялото споразумение между Вас и WWF по отношение на Услугите и Уебсайта.

 

 1. Приложимо право и разрешаване на спорове

Освен ако не се изисква друго от задължителен закон на държава-членка на Европейския съюз или друга юрисдикция, се съгласявате, че всички въпроси, свързани с Вашия достъп или използване на Уебсайта, съдържанието и търговските марки, включително всички спорове, ще бъдат уредени от швейцарското законодателство и че всички спорове, произтичащи или свързани с Уебсайта и услугите, ще бъдат отнесени изключително до Съда на Женева, Швейцария.

 

 1. Лични данни

С регистрирането на Вашите лични данни при регистрацията на Вашия потребителски акаунт декларирате, че сте прочели нашата Политика за поверителност (включително използването на бисквитки).

 

 1. Прехвърляне на споразумението

WWF има правото да възлага и/или прехвърля по всяко време, изцяло или частично тези Условия на която и да е страна.

 

 1. Контакти

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас на contact@earthhour.org.