Политика за поверителност

Политика за поверителност

ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА / WWF-Световен фонд за природата (WWF-International)

Последна промяна: 16 февруари 2024 г.

В Часа на Земята/WWF - СВЕТОВЕН ФОНД ЗА ПРИРОДАТА (ПРЕДИШНИЯТ СВЕТОВЕН ФОНД ЗА ДИВАТА ПРИРОДА) - или "WWF International" - ние разчитаме на подкрепата на хора като вас, за да осъществим жизненоважната си дейност по опазване на околната среда. 

 • Настоящата Политика за поверителност се прилага за всички лични данни, които събираме за вас. Поели сме ангажимента за прозрачност, минимизиране на данните и отчетност и по-долу обясняваме как се събират личните ви данни, когато се свържете с нас, и как ще използваме тези данни.
 • Опазването на данните е много важно за нас и ние уважаваме правата ви, като предприемаме всички разумни стъпки, за да гарантираме, че информацията ви е в безопасност.
 • Ние събираме лични данни, докато разглеждате нашата уеб страница или когато правим проучвания за бъдещи дарители, които да допринесат за нашата кауза, както и когато се ангажирате с нас. Събирането на необходимите лични данни ни помага да подобрим комуникацията си и да постигнем нашите цели и мисия.

Кои сме ние и какво правим

 • WWF Network е глобална организация с нестопанска цел, чиято мисия е да спре разрушаването на естествената среда на земята и да изгради бъдеще, в което хората да живеят в хармония с природата
 • WWF International е секретариатът на WWF Network със седалище: Rue Mauverney 28, 1196 Гланд, Швейцария.
 • Ролята на секретариата е да ръководи и координира мрежата от офиси на WWF по целия свят.
 • Настоящата Политика за поверителност се отнася само за данни, получени и обработени от WWF-International. За да се запознаете с политиките за поверителност на останалите офиси на WWF, моля, вижте Политиката за поверителност на съответния офис на WWF на неговата уеб страница.


Данните, които събираме за вас

Възможно е да събираме и обработваме лични данни всеки път, когато взаимодействате с нас.

Може да събираме следните лични данни за вас:

 • Вашето име, вашата държава/територия и/или имейл
 • Информацията, която лично въвеждате на нашия уебсайт
 • Подробности за вашето посещение на нашия уебсайт, включително техническа информация, като IP адреса, който използвате за достъп до уебсайта, вашата геолокация, типа на вашия браузър, доставчика на интернет услуги (ISP) и версията
 • Изображения или аудио-визуално съдържание, ако участвате в събитие, рекламирано или организирано от нас
 • Вашето активно участие в кампаниите на Часа на Земята
 • Финансова информация за дарения като част от процесите на надлежна проверка Опознай своя клиент (KYC) и Опознай своя бизнес партньор (KYB), които ни помагат да предотвратяваме измами и да се борим с прането на пари
 • Можем също да получим личните данни на лица, които са заинтересувани да извършат дарение за нашата организация. Само в тези ограничени случаи, в допълнение към информацията, която ни предоставяте директно, можем да събираме информация за вас от публично достъпни източници, например вашата работа или интереси

 

Непълнолетни лица под 14-годишна възраст

Още нямате 14 години? 

В такъв случай помолете родителите си (или лицето, отговорно за вас) за разрешение да се свържете с нас на нашата уеб страница. Нека и те прочетат тази Политика за поверителност заедно с вас.

WWF International не е насочена конкретно към непълнолетни лица. При все това не можем всеки път да проверяваме възрастта на посетителите на нашия уебсайт. Ако смятате, че може да сме събрали по невнимание данни на непълнолетно лице без разрешението на родителя, моля, свържете се с нас и ние ще изтрием тези данни от нашите записи.

Кога събираме данните ви

Например, събираме данни, когато:

 • Станете поддръжник на WWF или на Часа на Земята
 • Участвате в събитие на WWF или в Часа на Земята
 • Станете доброволец при нас
 • Направите дарение за нас, за да подкрепите нашата кауза
 • Поискате информация от нас или се абонирате за нашите бюлетини или за бюлетините на нашите регионални офиси на WWF. 
 • Подпишете петиция или се включите в някоя от кампаниите ни за Часа на Земята или WWF
 • Посетите някой от уебсайтовете ни 
 • Посетите нашите страници в социалните мрежи
 • Когато посещавате събития на Часа на Земята или WWF 
 • Когато се свържете или се ангажирате с нас, за да станете поддръжник на WWF по начин, различен от споменатите по-горе

Социални медии

 • В зависимост от вашите настройки или политиката за поверителност на социалните медии и услуги за изпращане на съобщения като Facebook, TikTok, Instagram и Twitter, може да ни дадете разрешение за достъп до лични данни, като вашето име и имейл от тези акаунти или услуги.
 • В нашите канали за социални медии, като Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, TikTok и Instagram, се използват плъгини на социалните медии и рекламни пиксели (Ad-Pixels). Ако ги активирате, като кликнете върху тях, операторите на съответните социални мрежи могат да регистрират, че сте на нашата уеб страница и да използват тази информация за свои цели и на собствена отговорност.
 • Уебсайтовете на трети страни, включително каналите на социалните медии на трети страни, имат собствени политики за поверителност. Когато предоставяте лични данни на някой от уебсайтовете, вие ставате обект на Политиката за поверителност на този уебсайт, а не на Политиката за поверителност на WWF. Препоръчваме ви да прочетете тяхната Политика за поверителност, преди да въведете лични данни онлайн.


Бисквитки

Когато посещавате някой от нашите уебсайтове на WWF, ние събираме лична информация на вашия браузър, най-вече под формата на бисквитки. Тази събрана информация има за цел да подобри функционалността и ефективността на нашия уебсайт с анализ на данни, базирани на събития и параметри на данните, както и да подобри и персонализира вашето изживяване с нас.

 • Някои бисквитки са необходими за използването на нашия уебсайт и не могат да бъдат изключени („Необходими бисквитки“), но други бисквитки, използвани за редица цели като маркетинг, анализи и статистика, не са от съществено значение. 
 • Имате избор дали да ги включите или да кликнете върху един от следните бутони: „Приемане на всички бисквитки“, „Отхвърляне на всички бисквитки (без необходимите бисквитки)“ или „Управление на моя избор“, за да решите кои несъществени бисквитки искате да изберете.
 • Когато кликнете „Отхвърляне на всички бисквитки“, ще имате достъп до нашия уебсайт, но това може да повлияе на вашето изживяване. Моля, прочетете нашата Политика за бисквитки за пълна информация по този въпрос.


Правното ни основание за обработка на личните ви данни

 • Използването на лични данни от наша страна има правно основание за обработка и е в съгласие с приложимите национални закони и разпоредби за защита на данните, най-вече с Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (GDPR) и Федералния швейцарски закон за защита на данните. 
 • Тези закони изискват от нас да обработваме лични данни само, когато имаме валидно правно основание за това. 
 • Ние събираме и обработваме лични данни при следните правни основания:
 • Изпълнение на договор: Когато трябва или сме сключили договор с вас, например да ви предоставим услуга, която сте поискали, или да ви ангажираме като консултант, доставчик на услуги или служител.

Легитимен интерес: Когато е необходимо за законните интереси на WWF International като организация с нестопанска цел за околната среда, вашите интереси, основни права и свободи нямат предимство пред тези интереси. Легитимните интереси на WWF International включват администриране на нашата организация, което включва набиране на средства за осъществяване на нашите операции и стратегически дейности, включително застъпничество, кампании, повишаване на осведомеността относно екологичните предизвикателства и решения и набиране на средства за дейността по опазване на околната среда.Това включва изпращането на маркетингови материали и по-добро разбиране на нашите поддръжници.

 • Правно задължение: Когато трябва да спазим законово или регулаторно задължение.
 • Съгласие: Трябва да получим вашето конкретно съгласие за обработката и събирането на всякакви аудио-визуални материали, където можете да бъдете идентифицирани.
 • Необходимо е също да получим съгласие за обработка на всякакви лични данни, свързани с непълнолетни, или всякакви специални категории за обработка на лични данни, определени от законите и разпоредбите за защита на данните.


Защо събираме и използваме тези лични данни

Използваме вашите лични данни, за да:

 • осъществим администрирането на нашите поддръжници
 • осъществим нашите програми за набиране на средства с цел събиране на дарения за каузата на WWF
 • ви информираме за нашите проекти и кампании 
 • наберем доброволци и активисти
 • спазим законовите задължения и за наши вътрешни оперативни цели

Ние не предоставяме лични данни на трети страни за търговски цели.


С кого бихме могли да споделим вашите данни

 • Нашите одитори
 • Нашите доставчици на ИТ услуги
 • Нашите офиси на мрежата на WWF
 • Наши партньори или доставчици на услуги, на които е поверено изпълнението или организирането на нашите проекти или събития. На тези партньори или доставчици на услуги не се разрешава да използват вашите лични данни за други цели, освен да ви предоставят услуги. 
 • При необходимост, до правоприлагащи, съдебни, регулаторни и държавни органи.


Трансграничен трансфер

 • Вашите лични данни могат да бъдат споделени между нашите офиси на WWF мрежата и нашите подчинени обработващи, които от наше име могат да обработят личните ви данни извън Европа съгласно Споразумението за обработка на данни.
 • WWF International ще обработва лични данни извън ЕИП и в съответствие с приложимите национални закони за защита на данните на страната на пребиваване на субекта на данните или местоположението на страната, активирано от VPN (виртуална частна мрежа).
 • Използваме адекватни признати механизми за международен трансфер на данни, като Модела на стандартната договорна клауза на ЕС, за да спазим законите за защита на данните и свързаните с тях разпоредби.


Как опазваме сигурността на личните ви данни

 • Стремим се да гарантираме, че разполагаме с адекватни предпазни мерки, за да опазим сигурността на вашите лични данни и да ги защитим от изтичане на данни, загуба на данни, неоторизиран достъп или нарушение на сигурността на данните.
 • Използваме подходящи физически, технически и управленски контроли, съответстващи на адекватните механизми за защита на вашите лични данни. Например, използваме криптиране, за да защитим данните при пренос, а нашата ИТ инфраструктура е защитена и редовно наблюдавана срещу заплахи за киберсигурността.
 • Използваме техники за псевдонимизиране на данни, за да гарантираме, че личните ви данни не са идентифицируеми.

 

Колко време съхраняваме вашите лични данни – Съхраняване на данни

 • Ние ще съхраняваме личната ви информация само за периода, необходим за целта, за която първоначално е събирана. 
 • Може да се приложи валидна вторична цел, например статистически или исторически анализ, или удовлетворяване на законови, регулаторни, счетоводни или отчетни изисквания.
 • Всяка категория събрани лични данни има специфичен период на съхранение, като се има предвид естеството на личните данни, количеството и конкретната цел за събиране и обработка на тези лични данни.


Маркетингови предпочитания

 • Нашите съобщения съдържат ясни въпроси относно маркетинговите предпочитания и ние включваме информация как да се откажете, когато ви изпращаме директно подходящи маркетингови материали, което при имейлите е чрез линк за отписване.
 • Можете да промените вашите маркетингови предпочитания по всяко време, като се свържете с нас.


Прекратяване на абонамента

 • По всяко време можете да се отпишете и ние ще спрем да ви изпращаме маркетингови материали и бюлетини. Можете да се свържете с нас на следния имейл: supportercare@wwfint.org. Ще запазим данните ви за контакт и съответната уместна информация, която ще ни позволи да изпълним вашето искане да не се свързваме с вас.
 • Всеки път, когато желаете да променим начина, по който се свързваме с вас, моля, изпратете имейл на supportercare@wwfint.org или следвайте линковете за отписване в края на всяко маркетингово съобщение, изпратено до вас.


Какви са правата ви

Съгласно приложимите закони и разпоредби за защита на данните вие имате различни права върху вашите лични данни, както следва:

 • Правото на достъп – Правото да поискате да бъдете информирани и да получите информация с какви ваши лични данни разполагаме. Това ви позволява да получите копие на личните данни, които съхраняваме за вас, в електронен формат.
 • Правото на коригиране - Правото да изисквате от нас коригиране, актуализиране или модификация на личните данни, които съхраняваме за вас. Това ни позволява да поддържаме личните ви данни актуални и точни. Това ви позволява да коригирате непълни или неточни данни, които съхраняваме за вас.
 • Правото да бъдете забравени/право на изтриване - Правото да поискате да изтрием лични данни, когато нямат законна причина за обработка и при определени обстоятелства. Ще ви уведомим, ако не можем да изпълним вашето искане, тъй като законът ни задължава или защото имаме право да ги задържим.
 • Правото на ограничаване на обработката на данни – Правото да изисквате от нас ограничаване на обработката на лични данни, когато това е приложимо.
 • Правото да поискате прехвърляне на данните - Правото да поискате прехвърляне на вашите лични данни от един доставчик на услуги към друг в електронен и машинно четим формат.
 • Правото на възражение срещу обработката  - Правото на възражение срещу обработката на вашите лични данни, ако смятате, че това засяга основните ви права и свободи. Обърнете внимание, че в някои случаи ще има убедителни причини, въз основа на които сме законово задължени или имаме право да продължим да обработваме вашите лични данни и ще можем да ви ги демонстрираме.
 • Правото на оттегляне на съгласието по всяко време - Правото да оттеглите съгласието си по всяко време, когато сме поискали съгласието ви за обработка на вашите данни.

Съгласно GDPR (член 17 (c)) и Федералния закон за защита на данните на Швейцария (FDPA) (член 20) могат да се прилагат изключения и ограничения.


ЖАЛБИ

Поели сме ангажимента да работим с вас, за да постигнем справедливо разрешаване на всяка жалба или притеснение, което може да имате относно поверителността и обработката на вашите лични данни.

Можете да упражните правата си и да подадете жалбата си директно до нас, а ние ще ви отговорим незабавно, за да разрешим жалбата ви без неоправдано забавяне.

В такъв случай, моля, свържете се с нас на имейл: privacy@wwfint.org.

Ако обаче смятате, че не сме успели да помогнем с вашата жалба или притеснение, имате правото да подадете жалба до Надзорния орган, където работите или живеете, или където е извършена обработката на данните.

 

Промени в настоящата Политика за поверителност

Настоящата политика е актуализирана последно през февруари 2024 г.

Запазваме си правото от време на време да променяме или актуализираме настоящата Политика за поверителност.

Всички промени в настоящата Политика за поверителност ще влязат в сила, когато ревизираната Политика за поверителност бъде публикувана на тази уеб страница.

Можете да проверявате тази политика от време на време, за да се запознаете с най-новата ѝ версия.


Как да се свържете с нас

Всеки път, когато желаете да променим начина, по който се свързваме с вас, моля, изпращайте ни имейл на contact@wwfint.org или следвайте линковете за отписване в края на всяко маркетингово съобщение, изпратено до вас.

Ако имате някакви въпроси, оплаквания и искания, свързани с тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нашия екип за поверителност, като използвате данните за контакт по-долу:

Имейл: privacy@wwfint.org

Главно лице за контакт: Майте Лопес Сантаела

Адрес: Rue Mauverney 28, 1196 Гланд, Швейцария

 

Ако се намирате в Европа, можете да се свържете с нашия назначен европейски представител, като използвате данните за контакт по-долу: 

Имейл: EUrepresentative.WWF@twobirds.com 

Основен контакт: Bird & Bird GDPR Representative Services SRL 

Адрес: Avenue Louise 235, 1050 Брюксел - Белгия 

Ако се намирате във Великобритания, можете да се свържете с нашия назначен представител за Великобритания, като използвате данните за контакт по-долу:

Имейл: UKrepresentative.WWF@twobirds.com

Основен контакт: Bird & Bird GDPR Representative Services UK 

Адрес: 12 New Fetter Lane, EC4A 1JP Лондон - Великобритания